Aiemmat työehtosopimukset

Aiemmat työehtosopimukset

Sopimuskirjat 2018–2020

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2018–2020

Sopimuskausi: 1.2.2018–31.3.2020. AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

 

Avaintes 2018-2020

AVAINTES 20182020 (PDF) >>

Yleis- ja toimistotyöaikaa koskevat lisä- ja ylityön laskentaesimerkit >>

Huom: Painetun sopimuskirjan sivulla 137 on painovirhe kohdan 115 § Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 1 momentin taulukossa. Taulukon ensimmäisessä solussa edustettavien oikea lukumäärä on 1–79, ei 5–79. Oheisessa PDF-liitteessä virhettä ei ole.

 

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018–2020

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde 1.2.2018–31.3.2020.

 

KOllektivavtal för Avainta 2018-2020

Kollektivavtal för Avainta 2018–2020 (pdf)>>

 

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2018–2020

Sopimuskausi: 1.2.2018–31.3.2020.

Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

 

Avainotes 2018-2020

AVAINOTES 2018–2020 (PDF) >>

AVAINOTES-palkanlaskentaohjelma 1.4.2019 alkaen (excel) >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien (ecxel) >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien (excel) >>


Sopimuskirjat 2017–2018

AVAINTES 2017–2018

Avaintes 2017-2018

AVAINTES 2017–2018 (PDF)>>

Usein kysyttyä työajan pidennyksestä >

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017–2018

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.

Kollektivavtal för Avainta 2017-2018

Kollektivavtal för Avainta 2017–2018 (pdf)>>

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2017–2018

Sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018. Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

Avainotes 2017-2018

AVAINOTES 2017–2018 (PDF) >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.8.2015 lukien (excel)

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.2.2016 lukien (excel)


Avaintyönantajat Avainta ry:n muusikkojen työehtosopimus

Työehtosopimus on valtakunnallinen ja sitä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin muusikoihin.

Muusikkojen sopimuksen toista jaksoa 1.1.2016 - 31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja (pdf) >>
Kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.2.2016 lukien (pdf) >>
Tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.2.2016 lukien (pdf) >>


Sopimuskirjat 2014–2017

AVAINTES 2014–2017 (pdf)

AVAINOTES 2014–2017 (pdf)

AVAINTA AVTAL 2014–2017 (pdf)

 


Avaintyönantajat Avainta ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n työehtosopimus (TSNTES)

Työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöjen jäseniin sosiaalialalla. Tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä ovat myös Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö-Ilveskoti, Karhulan kuntoutuskoti ja Tornion Sairaskotisäätiö.

TSNTES 2014–2017 pdf-julkaisuna >>