Hallitus ja valiokunnat

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa hallituksen tarvittaessa asettama työvaliokunta ja muut mahdolliset valiokunnat. Hallituksen valitsee vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous. Toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Hallitus 2022–2023

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikaudella 2022–2023 hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valittiin Avaintyönantajat AVAINTA ry:n vuosikokouksessa, joka pidettiin 29. huhtikuuta 2022.

Varsinaiset jäsenet

 1. Jarkko Virtanen, (puheenjohtaja), Turun kaupunki
 2. Hanna Tainio, (varapuheenjohtaja), Kuntaliitto
 3. Tuija Rompasaari-Salmi, Arkea Oy
 4. Antti Tervo, Sakupe Oy
 5. Niina Pietikäinen, Tampereen kaupunki
 6. Päivi Pitkänen, Monetra Oy
 7. Saku Linnamurto, Saimaan Tukipalvelut Oy
 8. Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
 9. Marianne Leskinen, Helsingin kaupunki
 10. Pia Viskarinen-Soutamo, Vantaan kaupunki
 11. Anu Tuomolin, Seure Oy

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Hannu Freund, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 2. Vesa Haapamäki, Tuomi Logistiikka Oy
 3. Marika Metsähonkala, Helsingin Seniorisäätiö
 4. Mika Kantola, Sarastia Oy
 5. Jaana Villilä-Vakkilainen, Tampereen kaupunki
 6. Eija Alatalo, Kainuunmeren Työterveys Oy
 7. Hannele Portman, Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Polkka Oy
 8. Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy
 9. Nina Gros, Helsingin kaupunki
 10. Irene Toivola, Vantti Oy
 11. Nina Mähönen, Palmia Oy