Jäsenkirjeet
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 1/2024

Jäsenkirjeet
Kuluva vuosi lienee jälleenkin käynnistynyt vauhdilla. Tietysti jokaisessa organisaatiossa toimitaan vuosikellon mukaisesti, mutta niin liiketoiminnassa kuin työmarkkinatoiminnassa tulee aina ennakoituja tai ennakoimattomia pikatilanteita.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 13/2023

Jäsenkirjeet
Kohta mennyt vuosi on ollut merkityksellinen toiminnassamme. Pitkähkön sopimuskauden optiovuoden neuvotteluita aikaistettiin, ja neuvotteluissa saatiin vallitsevissa olosuhteissa tyydyttävä ratkaisu. Sopimuskausi jatkuu Avaintan sopimusten osalta 30.4.2025 saakka. Tästä olemme jäsenkirjeen lähettäneet jo aikaisemmin.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 12/2023

Jäsenkirjeet
Avaintan työehtosopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.5.2022 –30.4.2025. Aikanaan palkantarkistukset sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Niin sanotun optiovuoden osalta sovittiin, että palkantarkistuksista neuvotellaan 15.3.2024 mennessä ja mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 1.5.2024 lukien.
kuvituskuva

JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023

Jäsenkirjeet
JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023. Vuorokauden työnseisaukset koskevat noin kolmeakymmentä Avaintan jäsenyhteisöä.
kuvituskuva

Jäsenkirje 9/2023

Jäsenkirjeet
Palkansaajajärjestö JHL on ilmoittanut tulevalla viikolla toimeenpantavista vuorokauden kestävistä työnseisauksista kohdistuen muun muassa noin kahteenkymmeneen Avaintan jäsenyhteisöön eri puolilla maata.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 8/2023

Jäsenkirjeet
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ylimääräinen kokous pidettiin Kuntatalolla 27.10.2023. Kokouksen asialistalla oli kolme merkittävää asiaa. Ensimmäinen ja keskeisin asia koski Avaintan tulevaisuutta. Muuttuneista toimintaolosuhteista johtuen Avaintan hallitus esitti, että se saisi yhdistykseltä toimivaltuuden käynnistää Avaintan lakkauttamiseen liittyvät tarkemmat selvitykset.