Jäsenkirjeet
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 5/2024

Jäsenkirjeet
Mennyt kevätkausi on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen. Poliittiset työtaistelut ovat kohdentuneet myös osaan Avaintan jäsenyhteisöistä, joten ne ovat aiheuttaneet haittaa niin työnantajille kuin ennen kaikkea asiakkaille. Erittäin positiivista on, että poliittisia lakkoja sekä myötätuntotyötaisteluita koskevat rajoitukset ovat nyt voimassa.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 3/2024: KT:n, Avaintan ja pääsopijajärjestöjen kannanotto

Jäsenkirjeet
Yhdistyksen kokous päätti suosittaa hallituksen esityksen mukaisesti, että KT-jäsenkelpoiset jäsenyhteisöt liittyisivät viimeistään 1.1.2025 lukien KT:n jäseniksi. KT:n tavoitteena on, että kaikki KT-jäsenkelpoiset Avaintaan kuuluvat jäsenet liittyisivät KT:n yritysjaoston jäseneksi. Sopimusalojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt (JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry) tukevat ja suosittelevat omalta osaltaan Avaintan nykyisten jäsenten liittymistä KT:n jäseniksi.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 1/2024

Jäsenkirjeet
Kuluva vuosi lienee jälleenkin käynnistynyt vauhdilla. Tietysti jokaisessa organisaatiossa toimitaan vuosikellon mukaisesti, mutta niin liiketoiminnassa kuin työmarkkinatoiminnassa tulee aina ennakoituja tai ennakoimattomia pikatilanteita.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 13/2023

Jäsenkirjeet
Kohta mennyt vuosi on ollut merkityksellinen toiminnassamme. Pitkähkön sopimuskauden optiovuoden neuvotteluita aikaistettiin, ja neuvotteluissa saatiin vallitsevissa olosuhteissa tyydyttävä ratkaisu. Sopimuskausi jatkuu Avaintan sopimusten osalta 30.4.2025 saakka. Tästä olemme jäsenkirjeen lähettäneet jo aikaisemmin.
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 12/2023

Jäsenkirjeet
Avaintan työehtosopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.5.2022 –30.4.2025. Aikanaan palkantarkistukset sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Niin sanotun optiovuoden osalta sovittiin, että palkantarkistuksista neuvotellaan 15.3.2024 mennessä ja mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 1.5.2024 lukien.
kuvituskuva

JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023

Jäsenkirjeet
JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023. Vuorokauden työnseisaukset koskevat noin kolmeakymmentä Avaintan jäsenyhteisöä.