Tilastot

Tilastot

Sivulla julkaistaan Avaintan jäsenrekisteriin kerättyjä, tietosuojasäädösten mukaisia yhteenveto- ja keskiansiotietoja jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista työntekijöistä.

Jäsenyhteisöjen henkilöstön työsuhteiden ja palkkauksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen lokakuun 2021 tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

Tilastotietoa Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2022

Jäsenyhteisöjen henkilöstön työsuhteiden ja palkkauksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen lokakuun 2022 tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

2022 Tilastot Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä, työsuhteista ja palkkauksesta (excel) >

Yhteenvetotietoja lokakuun tilastoista

Tiedosto sisältää Excel-taulukkomuodossa Avaintan jäsenyhteisöjen työntekijöistä seuraavia tietoja:

  • keski-iät työsuhteen luonteen, sukupuolen ja kokoaikaisuuden mukaan
  • kokoaikaiset täyttä palkkaa saavat työaikamuodon mukaan
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskipalkat palkkaryhmän mukaan
  • muutosprosentti palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskiansiot ammattinimikkeittäin
  • kuukausipalkkaisten tilastoliite
  • kokoaikaisten täyttä palkkaa saavien kuukausipalkkaisten kokemuslisien lukumääräjakauma palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten ansiorakenne
  • palkkatietoja peruspalkkaluokituksen mukaan

AIEMMAT TILASTOT

 

2020

Tilastot Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2020 (excel)

 

2019:

Tilasto Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2019 (excel)

 

2018:

Tilastot henkilöstö ja palkkaus 2018

Tilastot Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2018 (excel)

 

2017:

Tilastot Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2017 (excel)

Tilastotietoa opetusalan henkilöstöstä 2017