Tilastot

Tilastot

Sivulla julkaistaan Avaintan jäsenrekisteriin kerättyjä, tietosuojasäädösten mukaisia yhteenveto- ja keskiansiotietoja jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista työntekijöistä.

Tilastotietoa Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2021

Jäsenyhteisöjen henkilöstön työsuhteiden ja palkkauksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen lokakuun 2021 tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

 

Yhteenvetotietoja lokakuun tilastoista

Tiedosto sisältää Excel-taulukkomuodossa Avaintan jäsenyhteisöjen työntekijöistä seuraavia tietoja:

  • keski-iät työsuhteen luonteen, sukupuolen ja kokoaikaisuuden mukaan
  • kokoaikaiset täyttä palkkaa saavat työaikamuodon mukaan
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskipalkat palkkaryhmän mukaan
  • muutosprosentti palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskiansiot ammattinimikkeittäin
  • kuukausipalkkaisten tilastoliite
  • kokoaikaisten täyttä palkkaa saavien kuukausipalkkaisten kokemuslisien lukumääräjakauma palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten ansiorakenne
  • palkkatietoja peruspalkkaluokituksen mukaan