Tilastot

Tilastot

Sivulla julkaistaan Avaintan henkilörekisteriin kerättyjä, tietosuojasäädösten mukaisia yhteenveto- ja keskiansiotietoja jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista työntekijöistä.

Yhteenvetotietoja lokakuun kuukausipalkkaisten henkilörekisteristä

Tiedosto sisältää Excel-taulukkomuodossa Avaintan jäsenyhteisöjen työntekijöistä seuraavia tietoja:

  • keski-iät työsuhteen luonteen, sukupuolen ja kokoaikaisuuden mukaan
  • kokoaikaiset täyttä palkkaa saavat työaikamuodon mukaan
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskipalkat palkkaryhmän mukaan
  • muutosprosentti palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskiansiot ammattinimikkeittäin
  • kuukausipalkkaisten tilastoliite
  • kokoaikaisten täyttä palkkaa saavien kuukausipalkkaisten kokemuslisien lukumääräjakauma palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten ansiorakenne
  • palkkatietoja peruspalkkaluokituksen mukaan

Tilastotietoa Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2020

Jäsenyhteisöjen henkilöstön työsuhteiden ja palkkauksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen lokakuun 2020 tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja opettajista.

2020 kuukausipalkkaisten työsuhteiden ja palkkauksen tilastot (excel) >