Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Työtaistelut

Voiko Avaintan jäsenyhteisön työntekijä osallistua myötätuntotyötaisteluun? MItä tarkoittaa hätätyö? Sivulta löydät vastauksia yleisimpiin työtaisteluista esitettyihin kysymyksiin.

Usein kysyttyä työtaistelutoimenpiteistä >

 

Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja kertakorvaus vuonna 2023

Usein kysyttyä vuoden 2023 palkankorotuksista ja kertakorvauksesta >


Usein kysyttyä tartuntatautilain 48 a §:n soveltamisesta

Tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella säädettiin tartuntatautilain 48 a §:stä. Laki tuli voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Usein kysyttyä tartuntatautilain 48 a §:än liittyen >


Koronapandemiaan liittyviä kysymyksiä

Voiko työnantaja määrätä käyttämään maskia? Saako työnantaja kysyä onko työntekijä rokotettu? Onko Covid19-rokotuksessa käyminen työaikaa? Voiko karanteenissa olevan oireettoman työntekijän määrätä etätyöhön? Siirtyykö vuosiloma, jos työntekijä asetetaan karanteeniin? Näihin ja useisiin muihin koronaviruspandemiaan liittyviin kysymyksiin löydät vastaukset alla olevan linkin takaa.

Usein kysyttyä koronaan liittyen >


 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Minkälaisia tilanteita vuoronvaihtokielto koskee? Jos ylityöstä oli ehditty sopia ennen ylityökiellon julistamista, tuleeko tämä sovittu ylityö tehdä?  Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana teettää osa-aikaisilla työntekijöillä lisätyötä? Onko talon sisäinen siirto toisiin tehtäviin mahdollista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana? Mitä ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle ja terveydelle tai vaarantaisi yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista? 

Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen >


 

Palkanmaksun keskeyttäminen ja lomauttaminen

Voidaanko palkanmaksu keskeyttää, jos työnteko keskeytyy työnantajasta riippumattomista syistä? Miten lomauttaminen tapahtuu, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat heikentyneet esimerkiksi koronaviruksen takia? Miten päätös lomauttamisesta tulee antaa? Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? Millaisena lomautus voidaan toteuttaa?

Usein kysyttyä palkanmaksun keskeyttämiseen ja lomauttamiseen liittyen >


 

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilu

Avainta ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ neuvottelivat keväällä 2016 ammatillisia oppilaitoksia koskevan vuosityöaikakokeilun sopimusmallin. Alta löydät vastauksia yleisimpiin vuosityöaikakokeilua koskeviin kysymyksiin.

Usein kysyttyä ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilusta >

UKK: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

UKK: Lomauttaminen ja palkanmaksun keskeyttäminen

UKK: Työtaistelut

UKK: Vuosityöaikakokeilut

UKK: Korona

UKK: Tartuntatautilain 48 a §:n soveltaminen