Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Avaintan opetusalan työehtosopimus solmitaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

AVAINTES 2022 - 2025.

AVAINTES/ Kollektivavtal för AVAINTA

AVAINTES 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. 

Verkkojulkaisun (PDF) voi ladata suomeksi alla olevan linkin kautta. Painettuna kirjan voi tilata KT Linjan verkkokaupasta. Hinta 7 euroa sisältäen postikulut.  

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde 1.4.2020–28.2.2022. Tryckt publikation kan köpas i KT Linja. Tryckta avtalsboken kostar 7 euro.

AVAINTESin sopimuskausi ja palkantarkistukset

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että vain kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Palkantarkistuksiin vuodelle 2023 liittyi eräitä tarkastelulausekkeita, joista on sovittu 3.4.2023. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan keväällä 2024, ja mikäli tarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi + yksi yleiskorotusta

 • 1.5.2022 yleiskorotus 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %.
 • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 % + 0,7 % = 2,2  % (0,7 % on keskitetty kehittämiserä, joka sovittu 3.4.2023 maksettavan yleiskorotuksena)
 • 1.12.2023 yleiskorotus 0,7 % (sovittu 3.4.2023)

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi työnantajakohtaista paikallista järjestelyerää 

 • 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 %
 • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Erissä työnantajaperälauta – työnantajan on neuvoteltava erän käytöstä, mutta kohdentaminen kuitenkin työnantajan päätöksin, mikäli yhteisymmärrystä jaosta ei ole.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi niin sanottua keskitettyä kehittämiserää. Näiden erien käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Eristä kuitataan laskennallisesti tiettyjä sopimusmuutoksia.

 • Sovittu 3.4.2023, että keskitetty kehittämiserä 1,2 % maksetaan 0,7 %:n yleiskorotuksena, kts yleiskorotus 1.6.2023.
 • 1.2.2024 keskitetty kehittämiserä 0,4 %

Kertakorvaus (sovittu 3.4.2023)

Verrokkialoihin liittyvään tarkastelun osalta sovittiin 3.4.2023, että työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa toukokuun ajan, maksetaan kertakorvauksena 500 euroa elokuun aikana (työajan suhteessa).

Neuvottelutulos optiovuodesta ( sovittu 17.11.2023)

Avainta ja allekirjoittajajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 17.11.2023 koskien niin sanottua optiovuotta. Tämän neuvottelutuloksen ovat kaikki osapuolet hallinnoissaan hyväksyneet. 

Samassa yhteydessä neuvoteltiin 1.2.2024 voimaan tulevan niin sanotun keskitetyn kehityserän toteuttamisesta. Tämä 0,3 %:n keskitetty kehittämiserä toteutetaan yleiskorotuksena Avaintesin osalta. Jäljempänä on kuvattu kaikki vuoden 2024 korotuserät.

Sopimuskauden tulevat sopimuskorotukset:

 • 1.2.2024  yleiskorotus 0,3 %
 • 1.5.2024  yleiskorotus 3,1%
 • 1.10.2024 paikallinen järjestelyerä 0,3 %
 •  Yhteensä 3,7 % 

AVAINTESin allekirjoituspöytäkirja optio 2024

Avainta SOTE-TES allekirjoituspöytäkirja optio 2024

AVAINTES peruspalkat 

Sotetes peruspalkat

AVAINTESin keskeisimpiä sopimusmuutoksia

1.8.2022 voimaantuleva perhevapaauudistuksen vaikutukset on otettu huomioon siten, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toteutuu. Uudistus on varsin laaja, joten olemme laatimassa tästä tarkempia ohjeita. 

Vuosilomaluvussa oleva ns. B-rivi poistuu 1.4.2023 lukien. 

Kokemuslisämääräyksiä muutetaan 1.6.2023 lukien.

Henkilöstöedustajien palkkioita tarkistetaan 3,5 %:lla 1.5.2022 lukien takautuvasti.

Varallaoloa koskeviin määräyksiin on tehty tarkennuksia liittyen työaikalaista johtuviin muutostarpeisiin.

AVAINOTES 2022-2025.

Opetusalan AVAINOTES 2022–2025

AVAINOTES 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. 

Verkkojulkaisun (PDF) voi ladata suomeksi alla olevan linkin kautta. Painetuttu sopimuskirja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Sopimuskirjan voi tilata KT Linjan verkkokaupasta hintaan 5 euroa (sisältää postikulut).

AVAINOTESin sopimuskausi ja palkantarkistukset

Sopimuskauden pituus ja rakenne on samanlainen kuin Avaintesissä. Muutamia tarkennuksia on tehty myös oppilaitosliitekohtaisesti. 

Osapuolet selvittävät syksyn aikana osio E:n opettajien käyttöä muissa oppilaitosmuodoissa sekä tekevät taustatyötä mahdollisen lukioliitteen toteuttamiseksi.

Ohessa ovat Avaintan opetusalan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja ja työehtosopimus (pdf:t), korotetut palkat ja palkkiot sekä c-osion yhteispäätoimisten opettajien palkat ja palkkiot (excel-tiedostot). 

SOTETESin allekirjoituspöytäkirja

Tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.10.2022

Osassa Avaintan jäsenyhteisöjä noudatetaan kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES). TTES:n palkantarkistuksista kerrotaan KT:n yleiskirjeessä 16/2022.

9.11.2022


Aiemmat työehtosopimukset >

 

Lait, joihin sopimuskirjoissa viitataan (Finlex.fi):

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334

Työsopimuslaki 26.1.2001/55

Työaikalaki 5.7.2019/872

 

Avaintes:n vähimmäisperuspalkat ja allekirjoituspöytäkirja