Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 10/2020

Syksyn lehtiä kimpussa

 

Tammikuun kihlauksen purkautuminen - muuttuuko maailma radikaalisti?

Työmarkkinasyksyn ehkä suurin uutinen oli Metsäteollisuus ry:n irtautuminen työehtosopimustoiminnasta. Voimassa olevat liittotasoilla sovitut työehtosopimukset metsäteollisuuden eri sektoreilla ovat voimassa valtaosiltaan vielä ensi vuonna ja hivenen pidempäänkin. Jatkossa toimialalla työehtosopimukset tehdään yrityskohtaisesti. Globaalissa toimintaympäristössä toimivien yritysten osalta päätöksellä haetaan joustavuutta, ja nimenomaan paikallisesti kyseisen yrityksen markkina- ja kysyntätilanne huomioiden.

Vaikutukset Avaintan sopimusjärjestelmään

Ratkaisulla ei ole välittömiä vaikutuksia Avaintan sopimusjärjestelmään. Muut työnantajayhdistykset todennäköisesti seuraavat tilannetta, miten perinteisestä mallista poistuminen, ja siitä johtuva paikallinen sopiminen toteutuu, sekä saavuttavatko yritykset kilpailukykyparannuksia. Olettavaa on, että erilaiset toimintaympäristöt vaikuttavat tapaan toimia. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä toimi kaikille. Vuosikymmenten saatossa syntyneestä traditioista poistuminen aiheuttanee myös kipunointia puolin ja toisin. Avaintassa seuraamme myös tarkasti, mitä tuossa ”laboratorioissa” tapahtuu.

Paikallinen sopiminen lisääntyy

Oletettavaa on, että paikallinen sopiminen saa tulevaisuudessa entistä suuremman merkityksen, ja tämä vaikuttaa myös Avaintan jäsenyhteisöihin. Erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa kilpailutilanteissa tarvitaan joustavuutta, johon ei voida liittotason sopimuksin vastata. Suuri kysymys on luonnollisesti se, missä määrin työsuhteen ehdoista sovitaan liittotasoilla ja missä on tarkoituksenmukaista sopia niistä yritystasolla. Nykyisellään Avaintan työehtosopimukset tarjoavat varsin laajan paikallisen sopimisen, jonka tuomiin mahdollisuuksiin kannattaa tutustua.

Neuvomme ja ohjeistamme tarvittaessa paikalliseen sopimiseen, mutta myös paikallisiin työehtosopimuksiin liittyen. Ottakaa rohkeasti yhteyttä työehtosopimuksiin tai työoikeudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Vesa Laine
toimitusjohtaja, Avainta


Ohjeita paikallisen järjestelyerän laskemiseen

Olemme koonneet ohjeita ja esimerkkijä verkkosivuillemme paikallisen järjestelyerän laskemiseen. Ohjeet ja esimerkit koskevat AVAINTES:n paikallista järjestelyerää 1.4.2021 alkaen.

AVAINTES: Ohjeita 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän laskemiseen > 


Jäsenkirjeet

Lähetämme näitä jäsenkirjeitä noin kerran kuukaudessa erillisen jäsenkirjejakelun mukaan. Edellisen jäsenkirjeen lähetimme elokuussa. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös verkkosivuillamme. Jäsenkirjejakeluun voi liittyä useampi työnantajaa edustava henkilö työpaikalta.

Uusista yhteystiedoista, muutoksista ja peruutuksia voi ilmoittaa: tiedotus@avainta.fi

Työehtosopimuksiin, työoikeuteen ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä palvelemme: toimisto@avainta.fi


Avainta-seminaarin satoa

Järjestimme yhdessä FCG:n kanssa 4. kertaa Avainta-seminaarin 17.–19. syyskuuta. Seminaari on suunnattu Avaintan jäsenyhtiöiden esimiehille, HR-johdolle sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille.

Ohjelmassa oli asiaa vuorovaikutuksesta, työkykyjohtamisesta, itsensä johtamisesta sekä jaksamisesta jatkuvassa muutoksessa. Toisena seminaaripäivänä keskityimme Avaintan sopimuksiin sekä työnantajien kysymyksiin. 

Työnantajat ovat kohdanneet paljon epidemiatilanteesta johtuvia poissaoloon ja palkkaukseen liittyviä kysymyksiä. Karanteenin tai eristysajan palkanmaksun selvittämistä varten työntekijän on toimitettava kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin kirjoittama todistus. Tartuntatautiin liittyvästä sairausloma-ajan palkanmaksusta on määräys AVAINTES 89 § 7 momentissa. Jos työntekijä on määrätty eristettäväksi tai olemaan poissa ansiotyöstään tartuntatautilain 57 §:n tai 63 §:n perusteella, hänellä on oikeus saada työehtosopimuksen mukaisia sairausloma-ajan palkkaetuja. Jos todistus on kirjoitettu tartuntatautilain 60 § perusteella, poissaolo työstä on lähtökohtaisesti palkatonta, mutta työntekijä saa itse hakea Kelan tartuntatautipäivärahan.

Lue enemmän seminaarista >


Syksyn koulutuksia

Kaikki syksyn koulutukset järjestetään webinaareina.

  • AVAINTES: Esimiehen kompastuskivet 27.10 klo 9-15.30
  • AVAINTES: Usein kysyttyjä kysymyksiä 3.11. klo 9-12
  • AVAINTES: Työsuhdepäivä 12.11. klo 9.30–15.30
  • AVAINTES:n vuosilomamääräykset tutuksi -verkkokurssi

Tutustu kaikkii koulutuksiin verkkosivuillamme >


Kuntekon palvelut

Maksutonta sparrausta yhteisön toiminnan kehittämiseen tarjolla Avaintan jäsenille.  Kunteko-ohjelma päättyy 31.12., joten sparraus tulee toteuttaa 15.12. mennessä.

Tutustu sparraukseen Avaintan sivuilla >

Kuntekon tapahtumat

  • 29.10.2020 klo 9–10 Sotedialogi-webinaari: Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä.
  • 25.11 klo 13–16 loppuseminaari, jossa mm. palkitaan Hyvä kiertämään -kampanjan parhaita kehittämistekoja.

Lisätietoja Kuntekon sivuilla >


     
Avainta Kuntamarkkinoilla: Tukea yhtiöittämiseen

Avaintan Vesa Laine ja KT:n Anne Kiiski pitivät yhteisen tietoiskun Kuntamarkkinoilla 9.9.2020 aiheena henkilöstökysymykset yhtiöittämisessä. Tietoiskun tallenne ja esitysdiat löytyvät verkkosivuiltamme. 

Lue lisää verkkosivuiltamme >


AVAINTES

Päiväkodin osa-aikaisen opetus- ja kasvatushenkilöstön ns. tes-päivät. Läs mera på webben >  

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2020–2022 nät och tryck publikation färdiga. Gå till webben >


Koulutus

EKJ6 - Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus 2020-2021 alkaa. Tutustu koulutukseen >