Uutiset

AVAINTES: Ohjeita 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän laskemiseen

 

Seuraavat ohjeet ja esimerkit koskevat AvainTES:n paikallista järjestelyerää. 


Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien (AVAINTES allekirjoituspöytäkirja 3 §) 

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä on määräykset AvainTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä. 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen.

Neuvottelut erän kohdentamisesta tulee käydä 31.1.2021 mennessä. Mikäli neuvotteluita ei käydä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuksena. 

Paikallisen järjestelyerän laskeminen työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta

AVAINTES:sissä on sovittu paikallisen järjestelyerän osalta 0,8 prosentin prosenttikorotus työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. 

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi loka- tai marraskuulta 2020) jäsenyhteisön työsuhteessa olevien peruspalkkojen palkkasummasta.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut peruspalkat. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten sekä palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat laskentakuukaudelta.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutus vaihtelee automaattisten ja ei-automaattisten palkanlisien määrän mukaan. Koska ei-automaattiset lisät eivät korotu paikallisella järjestelyerällä, alentavat nämä lisät paikallisen järjestelyerän kustannusvaikusta. Jos henkilöllä on vain automaattisia lisiä, on kustannusvaikutus palkan suuruudesta riippumatta sama kuin paikallinen järjestelyerä.

Esimerkkejä paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Esimerkeissä korotukset on yksinkertaisuuden vuoksi viety vain yhden yksittäisen henkilön palkkaan. Käytännössä korotusten suuruus ja kohdentaminen henkilökohtaisiin peruspalkkoihin voi vaihdella henkilöittäin. 

Heijastukset automaattisiin ja ei–automaattisiin lisiin:

  • Automaattiset eli prosentuaaliset palkanlisät korottuvat samassa suhteessa kuin työntekijän peruspalkka tai varsinainen palkka korottuu. Esimerkiksi kokemuslisä on 5 % tai 10 % henkilökohtaisesta peruspalkasta ja työaikakorvausten tuntipalkan laskentapohjana on varsinainen palkka. 
  • Henkilökohtaisen peruspalkan/varsinaisen palkan korottuessa ei-automaattiset eli euromääräiset palkanlisät (kuten esim. määrävuosilisä) pysyvät ennallaan. 

Esimerkki 1:

Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,8 % marraskuun 2020 peruspalkkojen palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 16 € (2 000 x 0,8/100 = 16 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan peruspalkkaan. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastusvaikutus kokemuslisään ja työaikakorvauksiin. Euromääräiset lisät (esim. määrävuosilisä) eivät korotu. 

 

1 a)

Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Henkilökohtainen peruspalkka (HPP)

2 000,00

2 016,00

0,8

(+ 16 € korotus )

Kokemuslisä 10 %

200,00

201,60

0,8

(automaattinen lisä, korottuu kuten HPP)

Määrävuosilisä

50,00

50,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 250,00

2 267,60

0,78

 

Työaikakorvaukset/ylityökorvaukset

400,00

403,12

0,78

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 650,00

2 670,72

0,78

kustannusvaikutus 0,78 %

(kokonaisansio korottuu 20,72 €)

 

1 b)

Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Henkilökohtainen peruspalkka (HPP)

2 000,00

2 016,00

0,8

(+ 16 € korotus )

Kokemuslisä 10 %

200,00

201,60

0,8

(automaattinen lisä, korottuu kuten HPP)

Varsinainen palkka (VP)

2 200,00

2 217,60

0,8

 

Työaikakorvaukset/ylityökorvaukset

400,00

403,20

0,8

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 600,00

2 620,80

0,8

kustannusvaikutus 0,8 %

(kokonaisansio korottuu 20,80 €)


Dokumentoi ratkaisut

Paikallisia järjestelyeriä koskevat ratkaisut tulee dokumentoida. Erien perusteiden, käytön ja kohdentamisen dokumentointi tukee myös suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa ja palkkausjärjestelmän toteuttamisen seurantaa.