Ajankohtaista
kuvituskuva

Avaintan jäsenkirje 12/2023

Jäsenkirje
Avaintan työehtosopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.5.2022 –30.4.2025. Aikanaan palkantarkistukset sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Niin sanotun optiovuoden osalta sovittiin, että palkantarkistuksista neuvotellaan 15.3.2024 mennessä ja mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 1.5.2024 lukien.
kuvituskuva

JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023

Jäsenkirje
JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023. Vuorokauden työnseisaukset koskevat noin kolmeakymmentä Avaintan jäsenyhteisöä.
Kuljettaja ajaa autoa.

Matkakustannusten korvaaminen vuonna 2024

Uutinen
Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta uusien ohjeiden mukaisesti.
kuvituskuva

Yleiskorotus 1. joulukuuta

Uutinen
Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella 1.12.2023 alkaen. Korotuksen suuruus on 0,7 prosenttia. Yleiskorotus ei koske esim. määrävuosilisää, luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota.
Kädet kirjoittavat tekstiä.

Ammattiyhdistyskoulutukset vuonna 2024

Koulutus
AVAINTA:n jäsenyhteisöjen ammattiyhdistyskoulutukset vuonna 2024 on julkaistu. Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka AVAINTA on hyväksynyt allekirjoittajajärjestöjen esityksestä 117 §:n mukaisin ehdoin.
kuvituskuva

Jäsenkirje 9/2023

Jäsenkirje
Palkansaajajärjestö JHL on ilmoittanut tulevalla viikolla toimeenpantavista vuorokauden kestävistä työnseisauksista kohdistuen muun muassa noin kahteenkymmeneen Avaintan jäsenyhteisöön eri puolilla maata.