Uutiset

Ammattijärjestöt ovat ilmoittaneet laajoista varhaiskasvatukseen kohdistuvista poliittisista lakoista pääkaupunkiseudulla 31.1.–1.2.2024 – Lisäksi Talentian ulosmarssi 6.2., bussilakko Turussa 2.2. ja Akavan mielenilmaus 6.2.

Talentian jäsenet ulosmarssivat 6.2.2024 pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa 

 

Tehy:          

Työnseisaus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueella kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lakko alkaa keskiviikkona 31.1.2024 klo 6.00 ja päättyy torstaina 1.2.2024 klo 21.00.

Lakkokohteissa tehtävä työ on lakonalaista työtä. Työtaistelun ulkopuolelle jäävät viranhaltijat. Työtaistelulla ei aiheuteta vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Lakkoilmoitus

Super:

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05.59 ja torstain 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää työvuoron loppuun.

Lakon piirissä ovat Super ry:n työsuhteisina työntekijöinä tekemät työtehtävät päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lakossa ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.

Lakon piirissä eivät ole viranhaltijat.

Lakkoilmoitus

JHL: 

Poliittinen työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05:59 ja torstain 1.2.2024 klo 20:59 välisenä aikana. 

Poliittisen työtaistelun piirissä ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.

Poliittisen työtaistelun rajaukset: 

• kotona tehtävä perhepäivähoito 

• Kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito/ryhmäperhepäiväkoti 

• yksityinen perhepäivähoito 

Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lakkoilmoitus

Jyty:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05:59 ja keskiviikon 31.1.2024 klo 20:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakossa ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. 

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Ammattiliitto Jyty ry:n näkemyksen mukaan työtaistelun piiriin ei kuitenkaan kuulu tällaisia tehtäviä. 

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan: 

• Kaikki virkasuhteisten tekemä työ

Lakkoilmoitus

OAJ:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05.59 ja keskiviikon 31.1.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

OAJ:n jäsenten työsuhteisina työntekijöinä tekemät työtehtävät päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lakossa ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. OAJ:n näkemyksen mukaan työtaistelun piiriin ei kuitenkaan kuulu tällaisia tehtäviä. 

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan: 

- Kaikki virkasuhteisten tekemä työ. 

- Kotona tehtävä perhepäivähoito. 

- Kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito/ryhmäperhepäiväkoti. 

- Yksityinen perhepäivähoito

Lakkoilmoitus

 

Talentia järjestää ulosmarssin 6.2.2024 seuraavasti:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n työsopimussuhteiset jäsenet Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Turussa ja Tampereella marssivat ulos työpaikoiltaan 6.2.2024 klo 14.-16. Työseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

 

Avaintalaisten jäsenyhteisöjen Talentiaan kuuluvilla työntekijöillä on oikeus myös osallistua työtaisteluun.

 

JHL ilmoittaa lisäksi poliittisesta työtaistelusta bussiliikenteessä Turussa


Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ilmoittaa poliittisesta työtaistelusta, jonka piiriin kuuluvat työtehtävät Turun kaupunkiliikenne oy:ssa. Poliittinen työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat perjantaina 2.2. klo 00:01 ja 23:59 välisenä aikana.

Lakkoilmoitus

 

Akava ilmoittaa poliittisesta mielenilmauksesta 6.2.2024 klo 14.00-16.00 

Työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry:n lakkoilmoituksessa lueteltujen jäsenjärjestöjen jäsenet voivat osallistua Akavan järjestämään poliittiseen mielenilmaukseen (ulosmarssi) 6.2.2024 kello 14.00-16.00. Ulosmarssi toteutetaan pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa), Tampereella, Turussa ja lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua muilla paikkakunnilla. 

Mielenilmauksen ulkopuolelle on rajattu tehtävät, joista pidättäytyminen voi aiheuttaa vaaraa ihmishengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Jäsenjärjestöjen virkasuhteiset jäsenet on rajattu mielenilmauksen ulkopuolelle koko Suomessa. 

Mielenilmauksella vastustetaan maan hallituksen kaavailemia muutoksia työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan. 
Lakkoilmoitus

__________________

 

Kuten olemme aiemmin tiedottaneet niin JHL järjestää 1.2.2024 poliittisen mielenilmauksen Helsingin Senaatintorilla. Myös STTK on ilmoittanut osallistuvansa tähän mielenilmaukseen (STTK:n jäsenistä mm. Super mukana). 

 

Em. työtaisteluihin osallistumisen ajalta ei makseta palkkaa työntekijöille.

Annamme asiaan liittyen neuvontaa ja vastaamme kysymyksiinne niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin toimisto@avainta.fi