Jäsenkirjeet

Avaintan jäsenkirje 3/2024: KT:n, Avaintan ja pääsopijajärjestöjen kannanotto

 

Avainta ry:n jäsenille: KT:n, Avaintan ja pääsopijajärjestöjen kannanotto

Avainta ry:n ylimääräinen jäsenkokous 27.10.2023 päätti käynnistää yhdistyksen lakkautusprosessin, jonka mukaan Avaintan operatiivinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on tarkoitus tehdä vuoden 2024 huhtikuussa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Yhdistyksen kokous päätti suosittaa hallituksen esityksen mukaisesti, että KT-jäsenkelpoiset jäsenyhteisöt liittyisivät viimeistään 1.1.2025 lukien KT:n jäseniksi.

KT:n tavoitteena on, että kaikki KT-jäsenkelpoiset Avaintaan kuuluvat jäsenet liittyisivät KT:n  yritysjaoston jäseneksi.

Sopimusalojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt (JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry) tukevat ja suosittelevat omalta osaltaan Avaintan nykyisten jäsenten liittymistä KT:n jäseniksi.

KT:n yritysjaoston nykyinen sopimusrakenne on voimassa 30.4.2025 saakka. Yritysjaoston työehtosopimuksia koskevat seuraavat sopimusneuvottelut käydään näillä näkymin alkuvuodesta 2025. Sopijaosapuolten lähtökohtana on, että KT:n yritysjaoston Avaintan 1.5.2025 alkaen korvaavat työehtosopimukset ovat vastaavan tasoisia kuin Avaintan nykyiset työehtosopimukset.


Helsingissä, 22. helmikuuta 2024


Toimitusjohtaja Markku Jalonen                             

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Puheenjohtaja Jarkko Virtanen
Avainta ry                            

Toimitusjohtaja Vesa Laine
Avainta ry        

Puheenjohtaja Katarina Murto 

OAJ/JUKO ry

Puheenjohtaja Håkan Ekström 

JHL/JAU ry

Puheenjohtaja Jonna Voima 

JYTY/JAU ry

Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen 

TEHY/SOTE ry

Puheenjohtaja Silja Paavola 

SUPER/SOTE ry