Uutiset

Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna nu på webben

Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf

Avaintas samtliga nya kollektivavtal kan laddas ner på vår webbsida työehtosopimukset

Tryckta avtalsböcker kan köpas från 15. september  i KT Kommunarbetsgivarnas tjänst Linja på adressen https://linja.kt.fi

Både den finska och den svenska tryckta avtalsboken kostar 7 euro och avtalsboken för undervisningssektorn 5 euro. Postavgifter ingår i priset.

Kollektivavtalen som webbpublikationer