Koulutukset

Ammattiyhdistyskoulutukset vuonna 2024

Kädet kirjoittavat tekstiä.

Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimuksen 2022–2025 Henkilöstön edustajat luvun 116 §:n 1 ja 2 momentin mukaan "Allekirjoittajajärjestö voi antaa luottamusmiehelle koulutusta, joka lisää hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävän hoitamisessa. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle, varaluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutelle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja mikäli se työyksikön kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Vastaavasti voidaan toimia jäsenyhteisössä työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaan valitun luottamusvaltuutetun osallistuessa hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen. 

Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka Avaintyönantajat AVAINTA ry on hyväksynyt allekirjoittajajärjestöjen esityksestä 117 §:n mukaisin ehdoin. Suositellaan myös, että työnantaja, joka myöntää palkallista työlomaa pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, maksaisi kurssipäiviltä 26,21 euron suuruisen ateriakorvauksen."

117 §:n 1 momentin mukaan "Koulutustilaisuus voidaan hyväksyä luottamusmieskoulutustilaisuudeksi, jos sen aiheena on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus- ja luottamusmiesjärjestelmä tai Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen sisältö taikka muut voimassa olevat työsuhteen ehdot.”

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry on järjestöjen esityksestä hyväksynyt seuraavat kurssit em. tilaisuuksiksi: 

 

Ammattiliitto Jyty ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

 • 14.15.2.2024 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Kemi
 • 19.20.3.2024 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Vantaa
 • 16.17.4.2024 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Kouvola
 • 24.25.9.2024 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Pori
 • 19.–20.9.2024 Luottamusmiesten perusopinnot 2, Helsinki
 • 16.–17.5.2024 AVAINTES-neuvottelupäivät, Lahti
 • 15.–16.2.2024 LM-teemakurssi, neuvottelutaito, Kuopio
 • 5.–6.3.2024 LM-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Turku
 • 19.–20.3.2024 Pääluottamusmiesseminaari, Tampere
 • 16.–17.4.2024 LM-teemakurssi, luottamusmiestaidot, Oulu
 • 4.–6.6.2024 LM-teemakurssi, taitava luottamusmies, Espoo
 • 27.–29.8.202 LM-teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 1, Helsinki
 • 24.9.2024 STTK/Jyty-seminaari, Helsinki
 • 25.–26.9.2024 LM-teemakurssi, työlainsäädäntö, Helsinki
 • 29.–30.10.2024 Lm-teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 2, Helsinki
 • 19.–20.11.2024 LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, Vantaa
 • 21.–22.11.2024 LM-teemakurssi, työhyvinvointi, Vantaa
 • 11.1.2024 LM-teemawebinaari, vaikuttamisen psykologia, Teams
 • 11.1.2024 LM-teemawebinaari, työpaikan sisäiset haastavat vuorovaikutustilanteet, Teams
 • 1.2.2024 LM-teemawebinaari, työoikeus, Teams
 • 1.2.2024 LM-teemawebinaari, eläketurva ja eläkkeeseen vaikuttavat asiat, Teams
 • 10.4–8.5.2024 Neuvottelutaidon verkkokurssi, Optima
 • 30.5.2024 LM-teemawebinaari, Chat GPT henkilöstön edustajan apuna, Teams
 • 12.9.2024 LM-teemawebinaari, työlainsäädäntö, Teams
 • 18.9–16.10.2024 Työlainsäädännön verkkokurssi, Optima
 • 14.11.2024 LM-teemawebinaari, viestintä ja neuvottelutaito, Teams
 • 14.11.2024 LM-teemawebinaari, tunteiden hyödyntäminen ja hallinta luottamusmiestyössä, Teams
 • 17. -20.9.2024 Työsuojelun peruskurssi, Tampere

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

 • 13.–14.3.2024 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 6.–7.5.2024 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 14.–15.10.2024 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 20.–21.11.2024 Luottamusmiestiedon kurssi, työsopimus -osaaminen ajantasalle
 • 5.–7.3.2024 Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto
 • 29.–30.5.2024 Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto
 • 2.–3.10.2024 Yhteistoiminnan perusteet, JHL -opisto
 • 4.–6.3.2024 Työoikeuden peruskurssi, JHL-opisto
 • 2.–3.12.2024 Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoava kurssi, JHL-opisto
 • 8.–12.1.2024 Työsuojelun peruskurssi, JHL- opisto
 • 26.–1.3.2024 Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto 
 • 18.–22.11.2024 Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto 
 • 22.–24.1.2024 Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Tampere
 • 15.–17.4.2024 Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Kuopio
 • 23.–25.9.2024 Työsuojelun perusteet lyhytkurssi, JHL- opisto
 • 18.–22.3.2024 Työsuojelun jatkokurssi 1/2 JHL-opisto 
 • 2.–6.9.2024 Työsuojelun jatkokurssi, 1/2 JHL-opisto 
 • 20.–24.5.2024 Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto 
 • 28.10–1.11.2024 Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto 
 • 8.–10.4.2024 Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 1/2 Tampere 
 • 14.–16.10.2024 Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 1/ 2 Kuopio
 • 27.–28.5.2024 Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 2/ 2 Tampere 
 • 2.–3.12.2024 Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 2/2 Kuopio  

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Kurssin järjestelyvastuu:  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

 • 18.–19.9.2024 AVAINTA luottamusmiesten neuvottelupäivät
 • 16.2.2024 Muutosneuvottelut, lainsäädäntö, webinaari
 • 4/5. 2024 Ajankohtainen tilannekatsaus, webinaari

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Kurssin järjestelyvastuu: Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

 • 20.-21.5.2024    Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, osa 1
 • 9.-11.9.2024    Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, osa 2
 • 4.-5.11.2024    Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, osa 3
 • 17.-18.9.2024    Sopimustoiminnan työlainsäädännön jatko-opinnot
 • 12.-13.9.2024   Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät
 • 2.-3.10.2024    Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät AMK
 • 4.-5.4.2024     Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatilliset 
 • 2.-3.10.2024    Luottamusmiesten neuvottelupäivät, AMK
 • 10.-11.10.2024  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: E-Savo, E-Karjala ja Kymenlaakso
 • 23.-24.10.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: P-Savo ja P-Karjala
 • 24.-25.10.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: Lappi
 • 24.-25.10.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: Uusimaa ja Pääkaupunkiseutu
 • 4.-5.11.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: Varsinais-Suomi ja Satakunta
 • 6.-7.11.2024.    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät. Keski-Suomi ja Pohjanmaa
 • 6.-7.11.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: Kanta- ja Päijät-Häme ja Pirkanmaa
 • 6.-7.11.2024    Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät: Pohjois-pohjanmaa ja Kainuu
 • 30.-31.1.2024    Työsuojelun perusopinnot osa 1
 • 13.-14.3.2024    Työsuojelun perusopinnot osa 2
 • 18.-19.4.2024    Työsuojelun perusopinnot osa 3
 • 20.-21.3.2024    Työsuojelun jatko-opinnot
 • 23.-24.9.2024    Työsuojelun neuvottelupäivät, ammatilliset ja korkea-aste, taiteen perusopetus
 • 25.-26.11.2024    Työsuojelun neuvottelupäivät, varhaiskasvatus
   

 

Tehy ry – Super ry – Aktiivi-Instituutti ry

Kurssin järjestelyvastuu: Tehy ry, Super ry ja Erto ry

 • 21.–22.11.2024 Yksityissektorin luottamusmiesten neuvottelupäivät
 • 11.–12.3.2024 Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä
 • 23.–24.9.2024 Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä
 • 12.–13.2.2024 Eläkejärjestelmän muutoksia
 • 16.–17.9.2024 Eläkejärjestelmän muutoksia
 • 11.–12.4.2024 Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun, verkossa
 • 4.–5.11.2024 Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun, verkossa
 • 14.-15.5.2024 Viestintää ja tietosuojaa työelämässä, verkossa
 • 18.-19.11.2024 Viestintää ja tietosuojaa työelämässä, verkossa
 • 24.-26.4.2024 Työmarkkinakonsultin tutkinto 1. jakso
 • 4.-6.9.2024 Työmarkkinakonsultin tutkinto 2. jakso
 • 23.-25.10.2024 Työmarkkinakonsultin tutkinto 3. jakso
 • 2.- 3.12.2024 Työmarkkinakonsultin tutkinto 4. jakso, verkossa
 • 6. - 7.2.2024 Työmarkkinakonsultin tutkinto 5. jakso, verkossa
 • 3. - 5.4.2024 työmarkkinakonsultin tutkinto 6. jakso
 • 15.5.2024 Paikallisen neuvottelijan talousluvut
 • 30.1.2024 Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h
 • 17.9.2024 Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h
 • 13.2.2024 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työaikalaki 1/4 kesto 1,5 h
 • 24.4.2024 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: vuosilomalaki 2/4 kesto 1,5 h
 • 26.9.2024 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työturvallisuuslaki 3/4 kesto 1,5 h
 • 19.11.2024 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työsopimuslaki 4/4 kesto 1,5 h
 • 10 - 25. 4.2024 Henkilöstönedustaja osatyökykyisen tukena, verkossa
 • 13. - 28.11.2024 Henkilöstönedustaja osatyökykyisen tukena, verkossa
 • 14.2.2024 Henkilöstönedustajien työnjako, verkossa
 • 18.4.2024 DEI-työpaja henkilöstön edustajille, verkossa
 • 27.2.2024 Henkilöstönedustaja vakuuttavana viestijänä
 • 13.3.2024 Lait henkilöstön edustajan tukena. verkossa
 • 2.10.2024 Lait henkilöstön edustajan tukena. verkossa
 • 10.10.2024 Henkilöstön edustajan viestintä, verkossa
 • HED-perehdytyskoulutus verkkoalustalla 32 h
 • HED-alakohtainen perehdytys, verkossa 8 h
 • ERTO HED-seminaari
 • ERTO HED- verkkovalmennus (videotallenteet)
 • Hedien tiistaitunnit
 • 13.-14.3.2024 Yksityissektorin neuvottelupäivät Super
 • 7.- 8.11.2024 Työmarkkinapäivät, Super
 • 24.-25.4.2024 Yhteistoimintakoulutus, Super
 • 29.-31.1.2024 Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso, Super
 • 16.-17.9.2024 Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso, verkossa, Super
 • 21.-22.3.2024 Luottamusmiesten peruskoulutus, jakso 2, Super
 • 23.-24.9.2024 Luottamusmiesten jatkokurssi, Super
 • 25.11.2024 Luottamusmiesten täydennyskoulutus, verkossa, Super
 • 19.9.2024 Avaintes edunvalvontapäivä, verkossa, Super
 • 14.-15.3.2024 Yksityissektorin LM neuvottelupäivät 
 • 15 -17.4.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 1. jakso
 • 27.-29.5.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 2.jakso 
 • 26.-28.8.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 3. jakso
 • 9.-11.9.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 1.jakso
 • 14.-16.10.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 2. jakso
 • 25.-27.11.2024 Luottamusmiesten peruskurssi, 3. jakso
 • 12.-13.9.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Tallinna
 • 18 - 19.1.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kuusamo
 • 9.4.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu
 • 10.9.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu
 • 19.-20.4.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Seinäjoki
 • 6.9.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Rovaniemi
 • 15.3.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Rovaniemi
 • 29.2.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kajaani
 • 10.10.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Suomussalmi
 • 2.-3.10.2024 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Kuopio/verkko
 • 24.9.2024 Henkilöstön edustajien seminaari
 • 20.-22.2.2024 Työsuojelun peruskurssi 1,1 jakso 
 • 18.-19.4.2024 Työsuojelun peruskurssi 1, 2. jakso, verkossa
 • 12.- 14.3.2024 Työsuojelun peruskurssi 2,1 jakso,
 • 22 - 23.4.2024 Työsuojelun peruskurssi 2, 2. jakso, verkossa
 • 6.-8.5.2024 Työsuojelun peruskurssi 3,1 jakso
 • 5.-6.6.2024 Työsuojelun peruskurssi 3, 2. jakso, verkossa
 • 17.-19.9.2024 Työsuojelun peruskurssi 4, 1. jakso
 • 13.-14.11.2024 Työsuojelun peruskurssi 4, 2. jakso, Verkossa
 • 5.-7.11.2024 Työsuojelun peruskurssi 5,1 jakso
 • 11.-12.12.2024 Työsuojelun peruskurssi 5, 2. jakso, verkossa
 • 28.-30.5.2024 Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille, verkossa
 • 2.-4.10.2024 Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille
 • 16.-17.9.2024 Työhyvinvointi ja työnimu
 • 2.-3.12.2024 Työhyvinvointi ja työnimu
 • 26.-27.2.2024 Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa
 • 21-22.8.2024 Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa
 • 19.-20.2.2024 Työsuojelusäädösten kertauskurssi
 • 2.-3.9.2024 Työsuojelusäädösten kertauskurssi
 • 25.-26.3.2024 Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa
 • 10.-11.10.2024 Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa
 • 24.-26.4.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 1. jakso
 • 4.-6.9.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 2. jakso
 • 23.-25.10.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 3. jakso
 • 2.-3.12.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 4. jakso, verkossa
 • 6.-7.2.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 5. jakso, verkossa
 • 3. - 5.4.2024 Työsuojelukonsultin tutkinto 6. jakso
 • 5.11.2024 Työsuojelun valvonta sosiaali- ja terveysalalla, kesto 3 h, verkossa
 • 3.9.2024 Psykososiaalisen kuormituksen valvonta, verkossa
 • Työsuojelupäivät
 • Yksityissektorin työsuojelupäivä, verkossa
 • 6.5.2024 Työsuojelupäivä
 • 25.9.2024 Työsuojelun teemaseminaari