Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 28.2.2018

1 a Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
Avaintyönantajat Avainta ry (2356053-7)

Osoite
Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09 7711

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Vesa Laine

Osoite
Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09 7711

3 Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Juha Aartoaho

Yhteystiedot
Tietosuojavastaava@kt.fi

4 Rekisterin nimi

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ml. jäsenkirjeen säännölliseen toimitukseen ja jäsenyhdistyksien laskutusta varten.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu Avaintan jäsenyritysten yhteyshenkilöiden osalta oikeutettuun etuun (yhteyshenkilöiden yritysten/yhdistysten/säätiöiden/osuuskuntien jäsenyyden kautta).

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu pelkän jäsenkirjeen tilaajien osalta rekisteröityjen suostumukseen.

6 Rekisteröityjen ryhmät

Avaintan jäsenyritysten yhteyshenkilöt

Pelkän jäsenkirjeen tilaajat

7 Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Rekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja: etunimi- ja sukunimi, sähköpostiosoite.

Avaintan jäsenyritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot ovat rekisterissä niin kauan kuin jäsenyrityksen jäsenyys on voimassa.

Pelkän jäsenkirjeen tilaajien henkilötiedot ovat rekisterissä kunnes pyytävät itse jakelulistalta poistumista.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenyritys toimittaa henkilötietoja rekisterinpitäjälle ensimmäisen kerran jäsenhakemuksen yhteydessä.

Kerran vuodessa rekisterinpitäjä kyselee paperipostina jäsenyritysten yhteyshenkilöitä.

Jäsenkirjeen tilaajat pyytävät rekisteriin lisäämistä itse.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Avaintan ulkopuolelle.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä syntyy paperiaineistoa, kun jäsenyritykset toimittavat paperikopioina yhteyshenkilöiden nimiä. Paperikopiot tuhotaan asianmukaisella tavalla, kun tiedot on viety sähköiseen järjestelmään.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenyritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot toimitetaan verkossa täytettävän jäsenhakemuksen kautta Avaintalle.

Käyttöoikeus rekisteriin (Excel-tiedostot, laskutusjärjestelmä, postitusjärjestelmä) on rajoitettu vain Kuntatyönantajien ja Avaintan henkilöstölle.

Laskutusjärjestelmä on suojattu asianmukaisin suojatoimin ja käyttöoikeuksin.

12 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä arvioi yllä olevien pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen pyynnön osalta erikseen.

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste pdf-muodossa