Uutiset

Valtionavustushaku koronasta aiheutuneisiin kustannuksiin on käynnissä

Kädet eurosymboleilla koristellun pöydän päällä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun kunnille ja sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. 

Ensimmäinen avustushaku on auki 15.10.–12.11.2021. Toinen avustushaku toteutetaan ensi vuonna. 

Yksityisten palveluntuottajien tulee toimittaa laskut sopimuksien piiriin kuulumattomista ylimääräisistä kustannuksistaan kuntiin hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät mukaan kuntien avustushakemuksiin. 

Kuntien tulee neuvotella kunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa ylimääräisten henkilösuojainten korvaamiskäytännöistä siltä osin, kun niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Ministeriö on suositellut kuntien kompensoivan yrityksille covid-19-epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset suojavälinekustannukset.

Lisätietoja

STM:n uutinen 15.10. Avustushaku kuntien koronakustannusten korvaamiseksi on nyt auki >

Valtioneuvoston asetus ja muistio ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla >