Uutiset

Työsopimuslakiin suunnitteilla muutoksia liittyen kilpailukieltosopimuksiin 1.1.2022

Pallot maassa pelikentän reunalla, sulkapallon pelaajia taustalla

 

Hallituksen esityksessä 222/2020 ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevia säännöksiä. Muutoksien olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. 

Kilpailukieltosopimukselle tulee olla erityisen painava syy

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailijan kanssa tai ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti kilpailevaa toimintaa työsuhteen päätyttyä. Uudistuksessa ei puututtaisi kilpailukieltosopimuksen solmimisen edellytyksiin. Jatkossakin kilpailukieltosopimuksen tekemiselle tulee olla lain edellyttämä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimusta ei voi ottaa vakioehtona yrityksen jokaisen työntekijän työsopimukseen, vaan kilpailukieltosopimuksen tekemisen edellytyksiä pohditaan aina tapauskohtaisesti. Ilman erityisen painavaa syytä tehtyä kilpailukieltosopimusta pidetään mitättömänä. 

Työnantajalle maksuvelvollisuus kilpailukieltosidonnaisuuden pituudesta riippumatta 

Uudella kilpailukieltosopimusääntelyllä olisi tarkoitus rajoittaa kilpailukieltosopimusten tekemistä. Uudistuksessa ehdotetaan työnantajalle korvausvelvoitetta työntekijälle aina kilpailukieltosopimussidonnaisuudesta, riippumatta sen pituudesta. Nykyisen lain mukaisesti työnantaja joutuu maksamaan työntekijälle kohtuullisen korvauksen vain, mikäli kilpailukieltosopimus tehdään yli 6 kuukauden mittaiseksi. Kilpailukieltosopimuksen maksimirajoitusaika on yhden vuoden.

Uudistuksen taustalla on ajatus siitä, että työntekijälle pitää hyvittää rajoite työllistyä kilpailukiellon olemassaolon aikana.

Korvauksen määrä riippuisi kilpailukiellon pituudesta seuraavasti:

  • enintään 6 kk kestävä kilpailukielto: 40 %:n korvaus työntekijän tavanomaisesta palkasta rajoitusajalta
  • 6-12 kk kestävä kilpailukielto: 60 %:n korvaus työntekijän tavanomaisesta palkasta rajoitusajalta

Mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus

Työsopimuslakiin ollaan lisäämässä kilpailukieltosopimuksen irtisanomismahdollisuus, jota työnantaja voisi käyttää, mikäli intressiä kilpailukieltosopimukseen ei enää olisi. Työnantaja saisi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden olisi oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Mikäli työntekijä irtisanoisi työsopimuksensa ennen työnantajan suorittamaa kilpailukieltosopimuksen irtisanomista, niin kilpailukieltosopimus olisi voimassa, ellei toisin sovittaisi.

Lisäksi lakiin oltaisiin kirjaamassa siirtymäsäännös, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus ilman irtisanomisaikaa vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta 1.1.2022 alkaen.

 

Lisätiedot:

Ei ole vielä tiedossa, millaisia muutoksia eduskunnassa tähän lakipakettiin halutaan tehdä. Seuraamme asiaa ja kerromme asiasta lakipaketin käsittelyn edetessä.

Hallituksen esitys HE 222/220 eduskunnan sivuilla >