Uutiset

Työnseisaukset Avaintan jäsenyhteisöissä

Palkansaajajärjestö JHL on ilmoittanut tulevalla viikolla toimeenpantavista vuorokauden kestävistä työnseisauksista kohdistuen muun muassa noin kahteenkymmeneen Avaintan jäsenyhteisöön eri puolilla maata. Työnseisaukset toteutetaan alueellisesti jaksoteltuna kolmelle päivälle (7.-9.11). Kyseiset yhtiöt/jäsenyhteisöt ovat saaneet tiedon JHL:n toimesta työtaisteluilmoitusten muodossa. Työnseisaukset kohdistuvat työtaisteluilmoitusten mukaisesti sinänsä maan hallitukseen ja hallitusohjelman toteuttamiseen erityisesti työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä koskien. Vaikutukset kohdistuvat kuitenkin yksittäisiin työnantajiin sekä näiden asiakkaisiin. 

Työtaisteluilmoitusten mukaisesti lakon ulkopuolelle rajataan hengen, terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi välttämättömät toiminnot. Näitä koskevat neuvottelut on syytä käynnistää välittömästi.

Nettisivuillamme on usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen koskien työtaisteluita sekä myös työtaisteluohje, jossa on kuvattu käytännönläheisesti esille tulleita tai tulevia, varautumiseen ja palkkatekniikkaankin liittyviä kysymyksiä.