Uutiset

Työnantajan tulee edelleen lähettää päivärahahakemus Kelaan

kuvistuskuva

Kela voi maksaa päivärahan tai kuntoutusrahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa sairausloman, kuntoutuksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ajalta.

Työnantajan tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot eivät riitä työntekijän päiväraha- ja kuntoutusrahapäätösten perusteeksi. Kela tarvitsee palkkatietojen lisäksi työnantajan oman hakemuksen.

Hakemuksen voi tehdä tulorekisterin kautta Palkkatietoilmoituksen poissaolotiedoissa tai lähettämällä työnantajan asiointipalvelun tai Ilmoitin.fin kautta tai täyttämällä paperilomake:Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17), joka lähetetään postitse.

Kela pyytää hakemusta työnantajalta viimeistään, kun työntekijän palkanmaksu on päättynyt.

Lisätietoja:

 

Muita ohjeita: