Uutiset

Työnantajalle korvauksia koronarokottamisen kustannuksista

Rokote

 

Kun työnantaja maksaa koronarokottamisen, työnantaja voi saada korvauksen kustannuksista kahdella tavalla. Kustannukset voidaan korvata sairaanhoitovakuutuksesta tai osana työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Rokotevalmisteista ei makseta korvauksia, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. 

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa. 

Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

Rokotusten korvaaminen sairaanhoitovakuutuksesta

Kun kunta, työnantaja ja työterveyshuolto sopivat yhdessä työntekijöiden rokottamisesta eikä työnantaja osta rokottamista työterveyshuollosta ostopalveluna, rokottamisen kustannuksia voidaan korvata sairaanhoitovakuutuksesta. Tässä tapauksessa korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden. Kela korvaa sairaanhoitovakuutuksesta koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille  väliaikaisen lain voimassaoloaikana 27.3.2021-31.12.2021. Työnantaja voi saada kustannuksista suorakorvauksen, jos palveluntuottajalla on Kelan kanssa suorakorvaussopimus.

Sairaanhoitovakuutuksesta maksettava korvaus ei vaikuta korvauksiin, jotka maksetaan työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä, eikä niiden enimmäismääriin. Työnantajan pitää huolehtia, että sairaanhoitovakuutuksesta korvattavat kustannukset ovat kirjanpidossa erillään työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista, jotta korvauksia ei haeta kahteen kertaan. 

Rokotusten korvaaminen työterveyshuollon korvauksina

Työnantaja voi valita, että maksamansa koronarokottamisen kustannukset korvataan osana työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia (KL 1). Silloin palveluntuottajan kanssa sovitut koronarokottamisen kustannukset huomioidaan osana työterveyshuollon korvausten laskennallista enimmäismäärää. 

Lisätiedot