Uutiset

Työehtosopimusmuutoksia 1.4 ja 1.6 alkaen, AVAINTES

Avaites-kirjan kannet, joissa post-it laput  1.4.2023 ja 1.6.2023

Työehtosopimusmuutos 1.4.2023 alkaen

AVAINTES 76 § 2 mom. Vuosilomataulukoiden käyttö 
Loman pituus määräytyy 3 mom. taulukoiden 1,2 tai 3 mukaisesti. Käytettävä taulukko valitaan työntekijän kokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. Vuosilomapäivien tai lomakorvauksena maksettavien päivien lukumäärä määräytyy taulukon rivin A mukaan.

B-rivi poistuu kokonaan 1.4.23. Poistamisesta sovittiin niin, ettei jätetä ns. häntiä, eli ei tarvitse muistaa minkä lomanmääräytymisvuoden vuoden lomasta on kyse. Soveltaminen/soveltamattomuus ei riipu kertymävuodesta, vaan tuosta päivämäärästä 1.4.23. Työntekijän vuosilomia tarkastellaan 1.4.2023 lukien taulukon rivi A.

Työehtosopimusmuutos 1.6.2023 alkaen

AVAINTES 18 § 5 ja 6 mom. Kokemuslisä, palvelusajasta tehtävät vähennykset ja palvelusaikaa eivät vähennä: poistuu kokonaan 1.6.2023 alkaen. Työntekijän kokemuslisää laskettaessa 1.6.2023 alkaen huomioidaan kaikki oman työnantajan palvelu ja muun työnantajan palvelu, josta on olennaista hyötyä. Poistamisesta sovittiin niin, ettei jätetä ns. häntiä, eli 31.5.2023 jälkeen tehdyssä kokemuslisään oikeuttavan palvelun laskennassa ei huomioida vähentäviä poissaoloja.