Uutiset

Turvallinen paluu työhön

Kädet pumppaamassa saippuaa käsiin

 

Koronaepidemia rajoituksineen on muuttanut työelämää ehkä pysyvästi ja etätyötä tullaan todennäköisesti tekemään aikaisempaa enemmän monilla työpaikoilla. 

Hallituksen etätyösuositus päättyi kuitenkin elokuun alussa ja monet työnantajat pohtivat työntekijöiden  paluuta etätöistä normaaliin työarkeen. On huomattava, että koronatilanne elää jatkuvasti ja sen vuoksi on syytä seurata hallituksen ohjeistusta. 

Tilanne on uusi meille kaikille, eikä vanhoihin käytäntöihin voida turvautua. Valmiita ratkaisuja moniin esille nouseviin kysymyksiin ei ole. Ongelmiin löytyy kuitenkin apua esimerkiksi Työterveyslaitokselta, joka on julkaissut toimintaohjeita työnantajille työhön paluun tueksi:

Työterveyslaitoksen toimintaohjeet työnantajille >

Sivustolla on myös ohjeita työntekijöille virustartunnan ehkäisyyn työpaikalla.

Työterveyslaitoksen ohjeita työntekijöille >

Jos epidemia jatkaa kulkuaan, on hyvä tutustua Työterveyslaitoksen toimintaohjeeseen työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. 

Työterveyslaitoksen ohje yrityksille >