Uutiset

TT 2022:80 Työrauhavelvollisuuden rikkominen

lakikirja ja nuija

Työtuomioistuin on todennut 28.12.2022 antamassaan ratkaisussa laitottomaksi tukityötaistelun, jonka JHL ja Jyty järjestivät 29. marraskuuta 2021. 

Avaintan viidessä turkulaisessa jäsenyhtiössä 155 työntekijää osallistui kolmetuntiseen ulosmarssiin. Ulosmarssi alkoi kello 13 ja päättyi kello 16. Tukityötaistelulla tuettiin työtaistelua, jonka työtuomioistuin oli katsonut toukokuussa 2022 antamassa tuomiossaan työehtosopimuslain vastaiseksi (TT 2022:33).

Ulosmarssiin osallistuneet työntekijät työskentelivät yrityksissä eri toimialoilla ja eri toiminnoissa: kiinteistönhoidossa, siivouspalveluissa, ruokapalveluissa, kunnossapitotehtävissä, jätehuoltotehtävissä, sataman eri työtehtävissä sekä vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä.

Tukityötaistelun järjestäneet järjestöt tuomittiin hyvityssakkoihin

Järjestöjen maksettavaksi tuomittiin hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta laiminlyönnistä seuraavasti:

  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 2 500 euroa
  • Ammattiliitto Jyty ry, 1 000 euroa
  • Turun kunnantyöväen ammattiosasto JHL ry, 1 600 euroa
  • Arkean työntekijät JHL ry, 1 800 euroa
  • Turun kaupunkikonsernin yhtiöiden henkilöstö JHL ry, 1 300 euroa
  • Jyty Lounais-Suomi ry, 800 euroa

Järjestöjen korvattavaksi tulivat myös Avaintan oikeudenkäyntikulut.

TT 2022:33  Lakko - Työrauhavelvollisuuden rikkominen - Valvontavelvollisuuden laiminlyöminen

TT 2022:80 Tukilakko - Työrauhavelvollisuuden rikkominen