Uutiset

Suositus koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta Avaintan jäsenyhteisöissä

ryhmä nuoria, joilla puhelimet kädessä

 

”Tutustu työelämään ja tienaa” - kesäharjoitteluohjelmaa on toteutettu vuodesta 1992 lukien peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA- koulutukseen osallistuville nuorille. Ohjelman tarkoituksena on ollut tutustua työelämään, kun koululaiset ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta. 

Avaintyönantajat AVAINTA ry ja sopijapuolet JUKO, OAJ, KTN, JYTY, JHL sekä Sote ry suosittelevat Avaintan jäsenyhteisöille, että ne tarjoaisivat myös kesällä 2023 koululaisille mahdollisuuden tutustua jäsenyhteisöjen monipuolisiin työtehtäviin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyvä kokemus alan kesätöistä parantaa työnantajakuvaa ja voi innostaa koululaisen hakeutumaan opintoihin, joiden avulla voi työllistyä jäsenyhteisöjen toimialueille.

”Tutustu työelämään ja tienaa” - mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta Avainta ja järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana 390 euroa vuonna 2023, 400 euroa vuonna 2024 ja 410 euroa vuonna 2025. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Työsuhteissa noudatetaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksia (yleensä AVAINTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

Kesäharjoitteluohjelmalla ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä. Ohjelman mukaan nuorelle tarjotaan yksi tämän suosituksen mukainen työhön tutustumisjakso samalla työnantajalla, jotta työkokemusta voitaisiin järjestää mahdollisimman monelle. Koululaisen kanssa voidaan sopia myös pidemmästä työsuhteesta harjoitteluohjelman jälkeen, jolloin kyse ei enää ole ”tutustu työelämään ja tienaa”-mallin mukaisesta työsuhteesta.

Avainta ja järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että ”Tutustu työelämään ja tienaa”- harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain (esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien määräysten ja lisätyön tarjoamisvelvollisuuden) tai voimassa olevien työehtosopimusten kanssa. 

Avainta ja järjestöt suosittelevat, että työnantajat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Avaintyönantajat AVAINTA ry

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Ammattiliitto JYTY ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Tekniikka ja terveys KTN ry

Sote ry