Uutiset

JHL:lta ja SMU:lta satamia koskeva lakkoilmoitus ajalle 1.–7.4

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta. Työtaistelua ei kohdenneta työnantajaan tai voimassa olevaan työehtosopimukseen.
 


Poliittisen työtaistelun piiriin kuuluvat seuraavissa Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen työpaikoissa tehtävät työt:
 

  • Turun Satama Oy
  • Uudenkaupungin Satama Oy
  • HaminaKotka Satama Oy
  • Kemin Satama Oy
  • Hangon Satama-Hangö Hamn Oy Ab
     

Poliittinen työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 1.4.2024 klo 00:01 ja sunnuntain 7.4.2024 23:59 välisenä aikana.

 

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. 

 

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan Helsingin Katajanokan-, Olympia- ja Länsi-Terminaaleissa matkustajaliikennettä tukevat työt sekä samoin vastaavat työt Turun, Naantalin, Vaasan, Maarianhaminan ja Långnäsin matkustajasatamissa.

JHL:n lakkoilmoitus ajalle 1.–7.2024 (pdf)

 

Myös Suomen Merimies-Unioni SMU ry on ilmoittanut poliittisen työtaistelun jatkamisesta ajalla 1.-7.4.2024. 

Työtaistelua ei kohdenneta työnantajaan tai voimassa olevaan työehtosopimukseen. 
 

Poliittisen työtaistelun piiriin kuuluvat seuraavissa Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen työpaikoissa tehtävät työt: 

  • Turun Satama Oy 
  • Kemin Satama Oy

 

Poliittinen työtaistelu koskee maanantain 1.4.2024 klo 00:00 ja sunnuntain 7.4.2024 23:59 välisenä ajanjaksona olevia työvuoroja. 
 

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisen hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Työtaistelun ulkopuolelle rajataan alusten kiinnitys, vedenanto ja sähkönkytkentä tai muut näihin rinnastettavat työt. 
 

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan matkustajaliikennettä tukevat työt seuraavissa satamissa:  Helsingin Katajanokanterminaali, Olympiaterminaali ja Länsi-Terminaali sekä Turun, Naantalin, Vaasan matkustaja­satamat sekä Maarianhaminan ja Långnäsin matkustajasatamat. 

SMU:n lakkoilmoitus ajalle 1.-7.4 (pdf)