Uutiset

Perustietojen ilmoittaminen jäsenmaksun 2023 laskentaa varten

laskin, kynä ja lomake

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöille:

Avaintyönantajat AVAINTA ry pyytää jäsenmaksun 2023 laskentaa varten tietoja yhteisönne palveluksessa vuonna 2022 olleiden työntekijöiden määrästä sekä palkkasummasta.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy hallituksen päättämänä prosenttina jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden edellisen vuoden palkkasummasta, kuitenkin aina vähintään hallituksen päättämä vähimmäismäärä.

Jäsenmaksun perusteena oleva henkilömäärä ja palkkasumma

Jäsenmaksun laskentaa varten jäsenyhteisöjä pyydetään ilmoittamaan palveluksessaan 31.12.2022 olleiden työntekijöiden lukumäärä sekä näiden palkkasumma. Palkkasummalla tarkoitetaan jäsenyhteisön verottajalle ilmoittamaa 31.12.2022 työntekijöiden bruttopalkkasummaa mukaan lukien luontoisedut. Kokous- yms. palkkioita ei oteta huomioon.

Toimintansa aloittava jäsenyhteisö ilmoittaa vastaavat talousarviotiedot. Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksun vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen. Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Tietojen ilmoittaminen

Tiedot tulisi toimittaa 28. helmikuuta mennessä. Olemme lähettäneet 30. tammikuuta jäsenrekisteristämme sähköpostitse yhteyshenkilölle linkin sähköiseen tietojen ilmoittamislomakkeeseen, jolloin yhteyshenkilön  ilmoittamat tiedot päivittyvät suoraan rekisteriimme. On kuitenkin mahdollista, että yhteyshenkilön sähköposti ei ole järjestelmissämme ajan tasalla, jolloin sähköpostitse lähettämämme kysely ei saavuta jäsenyhteisöä. Lähetämme viikolla 5 saman tiedon myös postitse jäsenyhteisöön. Jäsentiedot voi toimittaa myös postitse lähettämällämme lomakkeella. 

Molemmissa vastausvaihtoehdoissa on tärkeää, että päivitätte lomakkeella olevat yhteyshenkilötiedot, jotta saamme tavoitettua yhteyshenkilöt tärkeissä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. 

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry, Vesa Laine, toimitusjohtaja

Lisätiedot

talous@avainta.fi