Uutiset

Tukea työhyvinvointirahastosta koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työyhteisöjen työhyvinvointiin

kasvin taimi kasvaa ihmisen kämmenellä

Opetusalan ammattijärjestö perusti 2020 työhyvinvointirahaston tukemaan jäsentensä ja koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työyhteisöjen työhyvinvointia.  Työhyvinvointirahaston tukea voivat hakea jäsenten muodostamat yhteisöt ja OAJ:n yhdistykset. 

Vuoden 2023 avustusten hakuaika on käynnissä ja se päättyy 10.3. OAJ:n työhyvinvointirahasto on kahtena edellisvuonna jakanut yhteensä noin 2,5 milj. euroa kaikkiaan 89 kohteeseen. 

Avustusta työyhteisöjen hankkeisiin

Työyhteisöjen hakemissa hankkeissa työnantajan osuuden on oltava vähintään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Työnantajan osuus voi olla esimerkiksi työaikaa, rahaa, tiloja tai välineitä, mutta kustannusten pitää olla todellisia.

Tukipäätöksissä painotetaan, että työhyvinvointi syntyy työssä ja työstä. Avustettavat hankkeet tulisi toteuttaa pääsääntöisesti työajalla. Hankkeita on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös työajan ulkopuolella.

Hankerahoitusta voi saada yhä ryhmille annettavaan työnohjaukseen. Tällöin työnantajan osuuden pitää olla vähintään 50 prosenttia kokonaiskuluista.