Uutiset

Neuvottelutulos on hyväksytty

kalenteri, kynä ja laskin

 

Avainta ja allekirjoittajajärjestöt ovat käyneet keskitettyyn kehittämiserään sekä verrokkialoihin liittyviä neuvotteluita. Neuvottelut ovat perustuneet kesäkuussa tehdyn työehtosopimusratkaisun mukaisesti keskitetyn kehittämiserän käytöstä ja työmarkkinoilla yleisesti sovitun niin sanotun verrokkialakirjauksen mukaisesta neuvottelusta.

Sopijapuolet ovat päässeet neuvottelutulokseen 3.4. ja neuvottelutulokset on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa.

Keskitetyn kehittämiserän osalta on sovittu, että 1.6.2023 voimaantuleva keskitetty liittotasolla sovittu kehittämiserä toteutetaan 0,7 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. 

Kesäkuussa sovitun allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti 1.6.2023 toteutetaan yleiskorotuksena  2,2 % (1,5 % yk ja 0,7 % keskitetty kehittämiserä).  Paikallisesti on sovittu 0,4 % järjestelyn toteuttamisesta. 

Verrokkialoihin liittyvään tarkastelun osalta on sovittu, että 

  • työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa toukokuun ajan, maksetaan kertakorvauksena 500 euroa elokuun aikana (työajan suhteessa).
  • peruspalkkoja tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.12.2023 0,7 prosentin yleiskorotuksella

Ohjeistamme tarkemmin sopimusratkaisuun liittyvien yksityiskohtien toteuttamisesta tulevalla viikolla jäsenkirjeellä. Julkaisemme myös ajantasaiset palkkataulukot samassa yhteydessä.