Uutiset

Matkakustannusten korvaaminen vuonna 2024

Kuljettaja ajaa autoa.

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2024

Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

AUTO

Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, 
vuoden pituisen ajanjakson

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 57 snt/km
 • seuraavilta kilometreiltä 50 snt/km

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna, jos

 • työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 10 snt/km
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 15 snt/km
 • työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita 4 snt/km
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta 12 snt/km
 • työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle matkalle osallistuvia tai työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä 4 snt/km/hlö

MOOTTORIPYÖRÄ

Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, 
vuoden pituisen ajanjakson

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km
 • seuraavilta kilometreiltä 40 snt/km

MOOTTORIVENE 

 • yli 50 hv, korvaus 145 snt/km
 • alle ja 50 hv, korvaus 100 snt/km

MOOTTORIKELKKA 

 • korvaus 138 snt/km

MOPO

 • korvaus 23 snt/km

MÖNKIJÄ 

 • korvaus 130 snt/km

MUU KULKUNEUVO 

 • korvaus 14 snt/km

Soveltamisohje

 Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin


Päiväraha

Päivärahan suuruus

 • Kokopäiväraha on 51,00 euroa ja osapäiväraha 24,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.

Ateriakorvaus

 • Jos yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta ei tule maksettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan, maksetaan hänelle ateriakorvausta 12,75 euroa. Ateriakorvausta ei makseta, jos työmatka kuuluu työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin. 

Yömatkaraha

 • Sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut kello 21.00–7.00, maksetaan 16,00 euron yömatkaraha. 

Soveltamisohje

Yömatkaraha maksetaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä yöpyy sukulaisten luona.