Uutiset

Matkakustannusten korvaukset 2023

Auto ajaa lumisella tiellä

Matkustamiskustannusten korvaukset 1.1.2023 alkaen

1 mom. Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

AUTO    

Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson    

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 53 snt/km
 • seuraavilta kilometreiltä 47 snt/km

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna, jos    

 • työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 9 snt/km
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 14 snt/km
 • työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita 4 snt/km
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta 11 snt/km
 • työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle matkalle osallistuvia tai työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä 4 snt/km/hlö

MOOTTORIPYÖRÄ  

Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson    

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 41 snt/km
 • seuraavilta kilometreiltä 37 snt/km

MOOTTORIVENE

 • yli 50 hv, korvaus 135 snt/km
 • 50 hv, korvaus 93 snt/km

MOOTTORIKELKKA

 • korvaus 129 snt/km

MOPO

 • korvaus 22 snt/km

MÖNKIJÄ

 • korvaus 121 snt/km

MUU KULKUNEUVO

 • korvaus 13 snt/km

Soveltamisohje: Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.

Päiväraha

Päivärahan suuruus

Kokopäiväraha on 48,00 euroa ja osapäiväraha 22,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.

Ateriakorvaus

Jos yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta ei tule maksettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan, maksetaan hänelle ateriakorvausta 12,00 euroa. Ateriakorvausta ei makseta, jos työmatka kuuluu työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin. 

Yömatkaraha

Sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut kello 21.00–7.00, maksetaan 15,00 euron yömatkaraha. 

Soveltamisohje: Yömatkaraha maksetaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä yöpyy sukulaisten luona.


Verohallinnon sivuilla päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023