Uutiset

Matkakustannusten korvaukset 2022

Moottorikelkkailija lumisessa maisemassa.

Matkustamiskustannusten korvaukset 1.1.2022

1 mom. Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta seuraavasti: 

AUTO 
Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson 

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 46 snt/km 
 • seuraavilta kilometreiltä 40 snt/km 

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna, jos 

 • työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 8 snt/km 
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 12 snt/km 
 • työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita 3 snt/km 
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta 10 snt/km 
 • työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle matkalle osallistuvia tai työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä 3 snt/km/hlö 

MOOTTORIPYÖRÄ 
Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson 

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 35 snt/km 
 • seuraavilta kilometreiltä 32 snt/km 

MOOTTORIVENE

 • yli 50 hv, korvaus 116 snt/km 
 • alle ja 50 hv, korvaus 80 snt/km 

MOOTTORIKELKKA

korvaus 110 snt/km 

MOPO

korvaus 19 snt/km 

MÖNKIJÄ

korvaus 104 snt/km

MUU KULKUNEUVO

korvaus 11 snt/km 

Soveltamisohje: Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.

Päiväraha

Päivärahan suuruus

Kokopäiväraha on 45,00 euroa ja osapäiväraha 20,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. 

Ateriakorvaus

Jos yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta ei tule maksettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan, maksetaan hänelle ateriakorvausta 11,25 euroa. Ateriakorvausta ei makseta, jos työmatka kuuluu työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin.

Yömatkaraha

Sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut kello 21.00–7.00, maksetaan 13,00 euron yömatkaraha.

Soveltamisohje: Yömatkaraha maksetaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä yöpyy sukulaisten luona. 

Lisätiedot

Lue Verohallinnon sivuilta