Uutiset

Liikkeellä työkyvyn puolesta

Henkilö pyöräilemässä sinisellä pyörällä

 

Henkilöstön liikkumista tukemalla voidaan vaikuttaa mm. sairauspoissaoloihin, stressinhallintaan ja työilmapiiriin, istumatyöstä koituviin haittoihin sekä ympäristövastuullisuuteen. Tutkituista hyödyistä huolimatta liikunta on alihyödynnetty keino parantaa sekä henkilöstön hyvinvointia että bisnestä.

Liikkuva työelämä -kokonaisuus uudistaa ja vahvistaa liikunnan merkitystä työelämässä. Jokainen henkilöstöön satsattu euro tulee takaisin moninkertaisena. Liikkuva työelämä -sivustolta löydät vinkkejä henkilöstön työkyvyn ja liikkumisen tukemiseen.

Voit myös ladata sivuilta Liikunnalla työkykyä ja tulosta -oppaan, joka auttaa pääsemään liikkeelle henkilöstön työkyvyn tukemisessa liikunnallisten ratkaisujen avulla.

Mikä on Liikkuva työelämä?

Liikkuva työelämä on Liikkuva aikuinen -ohjelman toinen teemakokonaisuus.

Liikkuva aikuinen on työikäiselle väestölle kohdennettu liikunnanedistämisohjelma. Liikkuvat-ohjelmat kattavat ihmisen kaikki ikävaiheet Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta senioreille suunnattuun Ikiliikkujaan. Kaikkia Liikkuvat -ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää ohjelmasta ja Liikkuvasta työelämästä kuulet 9. marraskuuta järjestettävässä, Avaintan ja sopijajärjestöjen yhteisessä Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaarissa.