Uutiset

Kuntatyö2030 kokoaa yhteen työelämän kehittämisen

Kuntatyö2030, kekseliäät kehittäjät hankkeessa tehdään yhteistyötä

Kuntatyö2030-kokonaisuus kokoaa yhteen kunta-alan työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja. Se jatkaa työtä, jonka kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko aloitti. Kuntekoa toteutettiin vuosina 2015–2020. Kuntatyö2030 jatkaa Kuntekon verkkosivuilla, mutta sivujen uusi osoite on kuntatyo2030.fi.

Uuden yhteistyön tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua. Avainta ja sen jäsenyhteisöt ovat osa ns. kuntaperhettä, jolloin myös Avaintan jäsenyhteisöt kuuluvat Kuntatyö2030:ssa tapahtuvan työelämän kehittämisen ja siinä tarjottavien palveluiden piiriin. Kuntatyö2030 ei ole hanke, mutta yhteistyökokonaisuuden alle kootaan eri hankkeita. 

Kekseliäät kehittäjät

Parhaillaan käynnissä on Kekseliäät kehittäjät -hanke, jossa tuodaan esille kunta-alan työpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana.
  
Hanke on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ja se rahoitetaan TYÖ2030-ohjelmasta ajalla 1.11.2020–31.12.2021.

Kekseliäiden kehittäjien tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa. Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua organisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Vuorovaikutus toimii pohjana laajemmalle työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. Hankkeen aikana tehdään haastatteluja, joiden pohjalta laaditaan yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista.

Ilmoita organisaatiosi kehittämistyöpajaan

Kekseliäät kehittäjät järjestävät noin 50 organisaatiokohtaista kehittämistyöpajaa. Ilmoittautuminen työpajoihin on käynnissä. Kehittämistyöpajoissa haastatellaan erilaisten organisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitetaan korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja. Haastatteluilla kerätään järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, joita julkaistaan Tekojen torilla sekä nostetaan esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa.

Osallistujaorganisaatio saa työpajasta yhteenvedon ja näkyvyyttä kehittämistyölleen ja pääsee vaikuttamaan valtakunnalliseen työelämän kehittämiseen.

Ilmoittautumisaikaa kehittämistyöpajaan on 31.3.saakka. Ilmoittautuneelle järjestetään oma organisaatiokohtainen kehittämistyöpaja etäyhteyksillä.

 

Työ2030-ohjelma

TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. TYÖ2030-ohjelman on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. Ohjelmaa hallinnoi Työterveyslaitos.