Uutiset

Hallitus esittää koronavirusrokotteita sote-henkilöstölle

Kuva rokotepiikistä sinisellä taustalla. Kuvan lähde: Pixhill.

 

Hallitus esittää tartuntatautilakiin uutta, väliaikaista pykälää (48a), joka velvoittaisi sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajia huolehtimaan siitä, ettei henkilöstö aiheuta hoidettaville covid-19-tartuntavaaraa.

Säännöksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. Säännös olisi voimassa 31.12.2022 saakka.

Ehdotuksen mukaan työnantaja voisi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan.

Jos henkilö ei lääketieteellisestä syistä voisi ottaa covid-19-rokotetta, hän voisi esityksen mukaan työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aiemmin otetun negatiivisen covid-19-testituloksen.

Mikäli työntekijä ei täyttäisi säädettyjä edellytyksiä, olisi työnantajan ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Mikäli tällaista ei ole tarjolla, olisi tarjottava muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu vastaanottamaan tarjottua työtä, ei työnantajalla olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Työnantajalla olisi myös väliaikainen oikeus käsitellä työntekijöiden covid-19-rokotussuojaa tai sairastettua covid-19-tautia koskevia terveystietoja.

Muutos edellyttäisi kuukauden siirtymäaikaa. Työnantajan oikeus tietojen käsittelyyn tulisi kuitenkin voimaan heti.

Lue lisää:

STM:n tiedote 8.12.2021 >

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta >