Uutiset

Fokus kriisien hallintaan – ohjeet yrityksille

Fokus kriisien hallintaan – ohjeet 2021


Kriisinhallinta on ajankohtaista sekä koronan että kyberturvaongelmien vuoksi. Näillä on myös vaikutuksia liiketoiminnan muutoksiin. Onnettomuuksista sekä henkilöistä aiheutuvat kriisit ovat myös osa työelämää. Valtakunnallinen FOKUS-hanke on tuottanut kriisien hallintaan ohjeet tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille.

Ohjeet tarkoitettu johdon ja esihenkilöiden työn tueksi

Ohjeissa huomioidaan varautuminen kriisiin sekä toiminta kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeen. Kriisin hallintaohjeilla halutaan auttaa työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Ohjeet sisältävät useimpia yrityksiä koskevia kriisitilanteita ja niiden hallintakeinoja, joiden pohjalta on helppo laatia yrityksen kokoon, toimialaan ja ominaispiirteisiin soveltuva ohjeistus. Ohjeet ovat testattuja, lakiasiantuntijan tarkistamia, ja niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute. 

Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja ne ovat saatavissa pdf-versiona hankkeen nettisivuilta, jossa myös muuta aihetta täydentävää materiaalia. 

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hanke

Ohjeet ovat osa FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa rakennettavaa työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää, joka valmistuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Valtakunnallista hanketta koordinoi Vaasan yliopisto, jonka lisäksi mukana ovat Turun, Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut.