Uutiset

Avaintan vuosikokous 2021

Kuvituksena päätösnuija


Avaintyönantajat Avainta ry:n varsinainen vuosikokous järjestettiin torstaina 29.4.2021 etäyhteydellä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jarkko Virtanen. Katsaukseen kuluneeseen vuoteen piti toimitusjohtaja Vesa Laine

Kokouksen päätökset

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2020 ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus sekä päätettiin jäsenmaksun suuruus vuonna 2022. Jäsenmaksua päätettiin huojentaa kuluvalta vuodelta, siten että jäsenenä 31.12.2020 olleelta jäsenyhteisöltä peritään jäsenmaksua tältä vuodelta 10/12 -kuukaudelta. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumäärä ja valittiin hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä määriteltiin näiden palkkiot kalenterivuodelle.

Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutosehdotus, joka mahdollistaa jatkossa etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin sekä tähän liittyvät äänestys- ja vaalijärjestykset, mikäli Avaintan hallitus näin päättää. Muutos astuu voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa sääntömuutoksen.

Avaintan hallitus

Kokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus 29.4 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. 

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet ovat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina (hallituksen varapuheenjohtaja), Arkea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi, Sakupe Oy:n toimitusjohtaja Antti Tervo, Tampereen henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Saku Linnamurto, HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski, Helsingin henkilöstöjohtaja Nina Gros, Vantaan työmarkkinapäällikkö Pia Viskarinen-Soutamo ja Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila.

  • Hallituksen 2021–2022 varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat julkaistu sivuillamme: Hallitus >

 

 

3.5.2021