Koulutukset

AVAINTES-webinaari: Työlomat ja poissaolot 26.1. klo 9-11

Webinaarissa käydään läpi AVAINTES:n kautta työelämän tavanomaiset poissaolotilanteet, keskustellaan työlomista sekä sairauslomamääräysten perusasioista. 

Webinaari sopii asiantuntijalle, joka tarvitsee tietoa perhevapaista eli äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta, osittaisesta hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta ja muista poissaoloista perhesyistä. Lisäksi tietoa mysö opintovapaasta, AVAINTES:n mukaisista työlomista ja harkinnanvaraisista palkattomista työlomista.

Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen, joihon toivoo vastausta webinaarin aikana. 

Kouluttajana toimii Avaintan työmarkkina-asiamies Piia von Willebrand.

Ohjelma klo 9.00-11.00

9.00 Webinaari alkaa

Sairauslomat

Perhevapaat

  • äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa
  • osittainen hoitovapaa
  • tilapäinen hoitovapaa
  • muut poissaolot perhesyistä

Opintovapaa

AVAINTES:n mukaiset työlomat

Harkinnanvaraiset palkattomat työlomat

11.00 Webinaari päättyy

Muutokset ja tarkennukset mahdollisia. 

 

Hinta ja ilmoittautuminen:

160 EUR + alv 24%. 

Webinaari toteutetaan yhteistyössä FCG Oy:n kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen FCG:n sivuilta >