Koulutukset

AVAINTES-perusteet, verkkokurssi

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti suoritettavasta kurssista, joiden sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä. Paketti koostuu seuraavista kursseista  1. AVAINTES, 2. Palkkauksen perusteet, 3. Työaikamääräykset, 4. Vuosilomamääräykset.

AVAINTES-johdanto (1h)

AVAINTES luku 1, henkilöstön edustajat, neuvottelumenettely, perhevapaat, työvapaat, lomauttaminen ja työsuhteen päättyminen

Palkkauksen perusteet  (1h)

Palkkauksen osat, työntekijän sijoittaminen palkkaryhmään sekä päiväpalkka ja tuntipalkka, arvioinnin sisältö, arviointijärjestelemän laatiminen ja arvioinnin suorittaminen, työntekijän peruspalkka, kokemuslisä ja muut palkanlisät, tulospalkkio ja palkan maksuaika, 

Tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n palkkausmääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa. Opit ymmärtämään keskeisimmät palkkaukseen liittyvät käsitteet ja erityispiirteet ja sitä suositellaan uusille AVAINTES:n soveltajille.

Työajat (1h 45min)

Työajan määritelmä, lepoajat, työajan suunnittelu, työaikakorvaukset ja säännölliset työajat, yleistyöaika, vuorotyö, toimistotyöaika, liukuva työaika, jaksotyö, varallaolo, hätätyö ja hälytysluontoinen työ
Tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n työaikamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa. Opit ymmärtämään keskeisimmät työaikoihin liittyvät käsitteet ja määräykset ja sitä suositellaan uusille AVAINTES:n soveltajille. Kurssi on suunnattu kaikille AVAINTES:n työaikamääräyksistä perustietoa työssään tarvitseville, kuten uusille soveltajille henkilöstöhallinnossa tai esihenkilötehtävissä.
 

Vuosilomamääräykset (1h)

Yleiset määräykset, vuosiloman pituus, vuosilomapäivien kuluminen, vuosiloman ajankohta, vuosiloman säästäminen ja siirtäminen, vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus työsuhteen päättyessä ja lomaraha
Tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n vuosilomamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin ja määräysten erityispiirteisiin, jotta oikeaoppinen soveltaminen ja tiedonhankinta sujuisi jatkossa mahdollisimman helposti. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa vuosilomamääräysten erityispiirteistä ja opit ymmärtämään keskeisimmät vuosilomamääräyksiin liittyvät käsitteet ja erityispiirteet. Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin AVAINTES:n vuosilomamääräysten keskeisimpiä piirteitä ja sitä suositellaan uusille soveltajille.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Käytännön järjestelyistä vastaa FCG Oy. Koulutuslisenssin hinnoittelusta tietoa FCG:n sivuilla.