Koulutukset

Ammattiyhdistyskoulutukset vuonna 2023

ihmisiä pitkän pöydän ääressä kirjoittamassa muistiinpanoja

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimuksen 2022–2025 Henkilöstön edustajat luvun 116 §:n 1 ja 2 momentin mukaan "Allekirjoittajajärjestö voi antaa luottamusmiehelle koulutusta, joka lisää hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävän hoitamisessa. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle, varaluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja mikäli se työyksikön kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Vastaavasti voidaan toimia jäsenyhteisössä työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaan valitun luottamusvaltuutetun osallistuessa hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen. 

Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka Avaintyönantajat AVAINTA ry on hyväksynyt allekirjoittajajärjestöjen esityksestä 117 §:n mukaisin ehdoin. Suositellaan myös, että työnantaja, joka myöntää palkallista työlomaa pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, maksaisi kurssipäiviltä 26,21 euron suuruisen ateriakorvauksen."

117 §:n 1 momentin mukaan "Koulutustilaisuus voidaan hyväksyä luottamusmieskoulutustilaisuudeksi, jos sen aiheena on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus- ja luottamusmiesjärjestelmä tai Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen sisältö taikka muut voimassa olevat työsuhteen ehdot.”

Avaintyönantajat AVAINTA ry on järjestöjen esityksestä hyväksynyt seuraavat kurssit em. tilaisuuksiksi:

Ammattiliitto Jyty ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

 • 22.–23.2.2023 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Rovaniemi
 • 15.–16.3.2023 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Mikkeli
 • 21.–23.3.2023 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Jyväskylä
 • 29.–30.8.2023 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Helsinki
 • 28.–29.3.2023 Luottamusmiesten perusopinnot 2, Helsinki
 • 4.–5.5.2023 AVAINTES-neuvottelupäivät, Helsinki
 • 7.–8.2.2023 LM- teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Lappeenranta
 • 21.–23.2.2023 LM- teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 1, Vantaa
 • 21.–23.3.2023 LM- teemakurssi, neuvottelutaito, Turku
 • 18.–19.4.2023 LM-teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 2, Tuusula
 • 6.–8.8.2023 LM-teemakurssi, luottamusmiestaidot, Tuusula
 • 3.10.2023 STTK/Jyty-luottamusmiesseminaari, Helsinki
 • 12.–13.10.2023 LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, Tampere
 • 14.–15.11.2023 LM-teemakurssi, työlainsäädäntö, Vantaa
 • 16.–17.11.2023 LM-teemakurssi, neuvottelutaito, Vantaa
 • 12.1.2023 Lm-teemawebinaari, haastavien tilanteiden hallinta kirjallisissa ja sähköisissä vuorovaikutustilanteissa, Teams
 • 12.1.2023 LM-teemawebinaari, kuormittavista tilanteista palautuminen- työkykyä varmistavat toimet, Teams
 • 1.–29.3.2023 Neuvottelutaidon verkkokurssi, Optima-verkkoalusta
 • 16.3.2023 LM-teemawebinaari, luottamusmiehen etäviestintätaidot, Teams
 • 16.3.2023 LM-teemawebinaari, työssä jaksaminen, Teams
 • 7.9.2023 LM-teemawebinaari, työlainsäädäntö, Teams
 • 9.11.2023 LM-teemawebinaari, paikallinen sopiminen, Teams
 • 9.11.2023 LM-teemawebinaari, etätyö, Teams
 • 14.–16.2.2023 Työsuojelupäivät, Tampere
 • 19.–22.9.2023 Työsuojelupäivät, Vantaa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Kurssin järjestelyvastuu: Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

 • 4.–5.9.2023 Osa 1 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki
 • 3.–5.10.2023 Osa 2 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki
 • 6.–7.11.2023 Osa 3 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki
 • 13.–14.2.2023 Varhaiskasvatus SOLA jatko vuoden 2022 osallistuneille, Helsinki
 • 11.–12.9.2023 Osa 1 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki
 • 11.–13.10.2023 Osa 2 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki
 • 13.–15.11.2023 Osa 3 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki
 • 16.–17.3.2023 Ammatillinen ja korkea-aste SOLA jatko, Helsinki
 • 2.–3.11.2023 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatilliset, Helsinki
 • 19.–20.4.2023 Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö luottamusmiesten np., Helsinki
 • 13.–14.4.2023 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, yliopisto, Helsinki (Huom. Päivämäärä muuttunut!)
 • 26.–27.4.2023 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki
 • 13.–14.4.2023 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut, Helsinki
 • 5.–6.10.2023 Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatilliset, Helsinki
 • 16.–17.5.2023 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki
 • 7.–8.11.2023 pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut, Helsinki
 • 12.–13.10.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Lappi
 • 19.–20.10.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso
 • 26.–27.10.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
 • 2.–3.11.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Keski-Suomi ja Pohjanmaa
 • 6.–7.11.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, uusimaa ja pääkaupunkiseutu
 • 6.–7.11.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, VarsinaisSuomi ja Satakunta
 • 15.–16.11.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa
 • 15.–16.11.2023 Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
 • 9.–10.2.2023 Työsuojelu, osa 1, perusopinnot, Helsinki
 • 13.–14.3.2023 Työsuojelu, osa 2, perusopinnot, Helsinki
 • 4.–5.4.2023 Työsuojelu, osa 3, perusopinnot, Helsinki
 • 27.–28.11.2023 Työsuojelun neuvottelupäivät, ammatilliset ja korkea-aste, Helsinki
 • 20.–21.11.2023 Työsuojelun neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki
 • 27.–28.3.2023 Työsuojelun jatko-opinnot, Helsinki
 • 18.–19.9.2023 Työsuojelun jatko-opinnot, Helsinki

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

 • 6.–7.3.2023 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 8.–9.5.2023 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 9.–10.10.2023 Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto
 • 25.– 27.4.2023 Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto
 • 24.–26.10.2023 Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto
 • 3.–5.4.2023 Työoikeuden peruskurssi, JHL-opisto
 • 7.–8.12.2023 Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoava kurssi, JHL-opisto
 • 1.–3.11.2023 Edunvalvonnan kehittämispäivät, JHL-opisto
 • 9.–13.1.2023 Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto
 • 27.2–3.3.2023 Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto
 • 6.–11.11.2023 Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto
 • 16.–18.1.2023 Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Tampere
 • 22.–24.5.2023 Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Kuopio
 • 6.–10.2.2023 Työsuojelun jatkokurssi 1/2 JHL-opisto
 • 24.–28.4.2023 Työsuojelun jatkokurssi, 1/2 JHL-opisto
 • 4.–8.9.2023 Työsuojelun jatkokurssi, 1/2 JHL-opisto
 • 8.–12.5.2023 Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto
 • 9.–13.10.2023 Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto
 • 20.–24.11.2023 Työsuojelun jatkokurssi,2/ 2 JHL-opisto
 • 11.–13.9.2023 Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 1/ 2 Tampere
 • 27.–28.11.2023 Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 2/2 Tampere
 • 3.–4.4.2023 Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, JHL-opisto
 • 18.–20.9.2023 Sisäilma kuntoon 1, JHL-opisto
 • 13.–14.3.2023 Sisäilma 2 seminaari, JHL-opisto
 • 22.–24.5.2023 Sisäilma 3, JHL-opisto
 • 13.–15.3.2023 Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, JHL-opisto
 • 2.–4.10.2023 Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, JHL-opisto
 • 30.1.–1.2.2023 Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla, JHL-opisto
 • 27.–29.3.2023 Väkivallan ja epäasiallisen käytöksen kohtaaminen työpaikalla, JHL-opisto
 • 23.–25.10.2023 Työhyvinvointikurssi, JHL-opisto
 • 20.–21.3.2023 Bioturvallisuuskortti, JHL-opisto
 • 4.–5.12.2023 Bioturvallisuuskortti, JHL-opisto
 • 6.–8.3.2023 Kone- ja laiteturvallisuus, JHL-opisto
 • 17.–19.4.2023 Muuttuvan työn ja muutosten hallinta työsuojelussa, JHL-opisto
 • 20.–21.2.2023 Mielenterveys ja työ, JHL-opisto
 • 25.–26.9.2023 Mielenterveys ja työ, JHL-opisto
 • 30.8.–1.9.2023 Työsuojelun kehittämispäivät, JHL-opisto
 • 16.–17.10.2023 Työsuojelun tukiverkostopäivät, JHL-opisto
 • Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä, JHL-opisto

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

 • 8.–9.11.2023 AVAINTA luottamusmiesten neuvottelupäivät, Helsinki
 • 8.2.2023 AVAINTES-luottamusmiesten perusteet, webinaari
 • 20.4.2023 AVAINTES-luottamusmiesten ajankohtaiset, webinaari

Tekniikka ja Terveys KTN ry

Kurssin järjestelyvastuu: KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

 • tarkentuu vuonna 2023

Tehy ry – Super ry – Aktiivi-Instituutti ry

Kurssin järjestelyvastuu: Tehy ry, Super ry ja Erto ry  

 • 25.–26.5.2023 Yksityissektorin luottamusmiesten neuvottelupäivät
 • 13.–14.3.2023 Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä
 • 28.–29.9.2023 Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä
 • 13.–14.2.2023 Eläkejärjestelmän muutoksia
 • 18.–19.9.2023 Eläkejärjestelmän muutoksia
 • 13.–14.4.2023 Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun
 • 6.–7.11.2023 Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun
 • 13.–14.2.2023 Verkkovälitteinen neuvottelu, verkossa
 • 13.–14.11.2023 Verkkovälitteinen neuvottelu, verkossa
 • 3.–5.5.2023 Työmarkkinakonsultin tutkinto 1. jakso
 • 6.–8.9.2023 Työmarkkinakonsultin tutkinto 2. jakso
 • 25.–27.10.2023 Työmarkkinakonsultin tutkinto 3. jakso
 • 30.11–1.12.2023 Työmarkkinakonsultin tutkinto 4. jakso
 • 15.2.2023 Paikallisen neuvottelijan talousluvut
 • 7.9.2023 Paikallisen neuvottelijan talousluvut
 • 16.5.2023 Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h
 • 12.9.2023 Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h
 • 8.2.2023 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työaikalaki 1/4 kesto 1,5 h
 • 25.4.2023 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: vuosilomalaki 2/4 kesto 1,5 h
 • 27.9.2023 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työturvallisuuslaki 3/4 kesto 1,5 h
 • 21.11.2023 TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työsopimuslaki 4/4 kesto 1,5 h
 • 1.1–.31.12.2023 HED-perehdytyskoulutus verkkoalustalla 32 h
 • 9.2. ja 16.2 2023 HED-alakohtainen perehdytys 8 h
 • 1.1–31.12.2023 HED-verkkokurssi: Taloustieto menestyksen tukena
 • 1.2.2023 Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen työpaikalle
 • 4.5.2023 Henkilöstön edustajan viestintä
 • 23.5.2023  Tasa-arvosuunnitelman tekeminen työpaikalle
 • 1.1.–31.12.2023 HED-verkkovalmennus (videotallenteet)
 • 23.-24.11.2023 ERTO HED-seminaari
 • Kevät /syksy 2023 ERTO alakohtainen HED-tapaaminen (aika myöhemmin)
 • 6.11.–8.12.2023 Neuvottelutaidon verkkokurssi (15 h)
 • 22.–23.3.2023 Yksityissektorin neuvottelupäivät
 • 9.–10.11.2023 Työmarkkinapäivät
 • 18.–19.4.2023 Yhteistoimintakoulutus verkossa
 • 24.–26.1.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso
 • 13.–15.3.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso, verkossa
 • 4.–6.9.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso
 • 12.–13.4.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, jakso 2, verkossa
 • 19.–20.9.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, jakso 2
 • 10.–11.5.2023 Luottamusmiesten jatkokurssi
 • 12.–13.12.2023 Luottamusmiesten jatkokurssi, verkossa
 • 29.9.2023 Avaintes edunvalvontapäivä, verkossa
 • 13.–15.2.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa
 • 17.–18.4.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 2.jakso, verkossa
 • 8.–10.5.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa
 • 4.–5.9.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 2.jakso, verkossa
 • 25.–27.9.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa
 • 27.–28.11.2023 Luottamusmiesten peruskoulutus 2 jakso, Helsinki
 • 2.–3.10.2023 Luottamusmiesten jatkokoulutus, verkossa
 • 16.–17.3.2023 Yksityissektorin neuvottelupäivät, Helsinki
 • 9.12.2023 Yksityissektorin koulutuspäivä, verkossa
 • 16.9.2023 Privatasektors dag, verkossa
 • 23.–24.3.2023 Ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki/verkko
 • 16.–17.11.2023 Ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki/verkko
 • 14.–15.9.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Helsinki
 • 2.3.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kajaani
 • 12.10.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kajaani
 • 15.5.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kemi/Tornio
 • 1.12.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Rovaniemi
 • 2.3.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Oulu
 • 9.5.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu
 • 12.9.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu
 • 14.12.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu
 • 8.–9.9.2023 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Tampere
 • 3.10.2023 Henkilöstön edustajien seminaari
 • 1.–3.3.2023 Työsuojelun peruskurssi 1,1 jakso
 • 18.–19.4.2023 Työsuojelun peruskurssi 1, 2. jakso, verkossa
 • 21.–23.3.2023 Työsuojelun peruskurssi 2,1 jakso, Oulu
 • 25 – 26.4.2023 Työsuojelun peruskurssi 2, 2. jakso, verkossa
 • 9.–11.5.2023 Työsuojelun peruskurssi 3,1 jakso
 • 7.–8.6.2023 Työsuojelun peruskurssi 3, 2. jakso, verkossa
 • 19.–21.9.2023 Työsuojelun peruskurssi 4, 1. jakso
 • 15.–16.11.2023 Työsuojelun peruskurssi 4, 2. jakso, Verkossa
 • 7.–9.11.2023 Työsuojelun peruskurssi 5,1 jakso, Tampere
 • 12.–13.12.2023 Työsuojelun peruskurssi 5, 2. jakso, verkossa
 • 30.5.–1.6.2023 Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille, verkossa
 • 3.–5.10.2023 Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille
 • 18.–19.9.2023 Tuottavuus ja työhyvinvointi, verkossa
 • 27.–28.2.2023 Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa
 • 28–29.8.2023 Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa
 • 20.–21.2.2023 Työsuojelusäädösten kertauskurssi
 • 4.–5.9.2023 Työsuojelusäädösten kertauskurssi
 • 27.–28.3.2023 Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa
 • 12.–13.10.2023 Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa
 • 3.–5.5.2023 Työsuojelukonsultin tutkinto 1. jakso
 • 6.–8.9.2023 Työsuojelukonsultin tutkinto 2. jakso
 • 25.–27.10.2023 Työsuojelukonsultin tutkinto 3. jakso
 • 30.11.–1.12.2023 Työsuojelukonsultin tutkinto 4. jakso
 • 31.10.2023 Työsuojelun valvonta sosiaali- ja terveysalalla, kesto 3 h, verkossa
 • 9.5.2023 Henkisen työsuojelun valvonta, verkossa
 • 10.–11.10.2023 Työsuojelupäivät
 • 16.5.2023 Yksityissektorin työsuojelupäivä, verkossa
 • 22.–23.5.2023 Työsuojelupäivät
 • 4.10.2023 Työsuojelun teemaseminaari