Jäsenkirjeet

JHL on ilmoittanut laajoista lakoista torstaille 14.12.2023

Vuorokauden työnseisaukset koskevat noin kolmeakymmentä Avaintan jäsenyhteisöä. Työtaisteluiden on ilmoitettu edelleen kohdistuvan maan hallitukseen. Käytännössä torstaille kohdennetut lakot kohdistuvat kuitenkin kuntien ja niiden yhtiöiden asiakkaisiin eli kuntalaisiin. Työnantajat joutuvat varautumaan ja tekemään merkittäviä järjestelyitä tilanteessa, joiden sijaiskärsijöinä ovat asiakkaat ja työnantajat.

 

Liitteenä on kuva työtaisteluilmoituksesta sekä lista kohteena olevista jäsenyhteisöistämme

 

Vastaamme kysymyksiinne niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin toimisto@avainta.fi