Jäsenkirjeet

Avaintan jäsenkirje 6/2023: Tietoa mielenilmauksista

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ilmoitti 21.9. toteuttavansa erilaisia poliittisia työtaistelutoimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan maan hallituksen hallitusohjelman työelämää koskevaan valmisteluun ja lainsäädäntöhankkeisiin. 

Ilmoituksen mukaan SAK:n jäsenliitot tulevat toteuttamaan kolmen seuraavan viikon aikana erilaisia mielenilmauksia tai muita työtaistelutoimenpiteitä. 

Keskusjärjestö on ilmoittanut, että toimenpiteet toteutetaan siten, että niiden ulkopuolelle suljetaan hengen, terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi välttämättömät toimenpiteet. Keskusjärjestö ilmoitti lisäksi, että kunkin viikon toimenpiteistä ilmoitetaan tarkemmin neljä päivää ennen niiden alkua.

Tällä hetkellä on tiedossa tulevalle viikolle seuraavia mielenilmaisuja:

Ensimmäinen vaihe on ilmoitettu alkavaksi tiistaina 26.9. Tämänhetkisen tiedon mukaan JHL järjestää tiistaina 26.9. kello 16–17 tiettyjä toimenpiteitä lähtökohtaisesti työntekijöiden vapaa-ajalla Pohjois-Suomen alueella. 

Ensimmäisessä vaiheessa Teollisuusliitto ja Sähköliitto toteuttaa ulosmarsseja. Nämä toimet eivät kohdistu Avaintan jäsenyhteisöihin. On todennäköistä, että järjestöt eivät ole työtaistelutoimenpiteiden osalta aktiivisesti yhteydessä työnantajiin. Tästä syystä erityisesti SAK:n sivustoa on hyvä seurata. 

Mahdollista on, että viikonlopun aikana tulee syystä taikka toisesta muilta SAK:n jäsenjärjestöillä ilmoituksia. 

Koska ilmoitetut toimenpiteet on kohdistettu kolmelle tulevalle viikolle, kehotamme jäsenyhteisöjämme tarkastamaan ja päivittämään valmius- ja varautumissuunnitelmiaan.

Päivitämme nettisivuillemme ohjeita tilannetta vastaavaksi. Nettisivuillamme on jo tällä hetkellä työtaisteluohje sekä usein kysyttyjä kysymyksiä työtaisteluista. Näihin on syytä perehtyä.

Pyydämme ensisijaisesti kysymykset ja mahdolliset tilannetiedot toimisto@avainta.fi -osoitteeseen.

 

Ystävällisin terveisin,

Vesa Laine

Avaintan toimitusjohtaja