Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2023

siniset sukset ladulla.

Jäsenkirje 2/2023: Maaliskuun terveiset

(Lähetetty 10.3.2023)

Jäsenkirje 2/2023: Maaliskuun terveiset

(Lähetetty 10.3.2023)

Poikkeuksellisen turbulentti tilanne työmarkkinoilla on osin rauhoittunut, mutta kytöjä on vieläkin. Kunta- ja hyvinvointialueita koskevat ratkaisut on tehty, ja sillä sektorilla on saavutettu poikkeuksellisen pitkä työrauha, 3 vuotta. Yksityisillä työmarkkinoilla osa työehtosopimuksista on vielä auki johtuen käytännössä siitä, että työehtosopimuskaudet useilla aloilla päättyvät vasta maaliskuun lopussa. Nähtäväksi jää, paketoituvatko muun muassa kiinteistönhuolto-, ateriapalveluita ja sosiaalipalveluita koskevat sopimukset määräajassa. Vakiintunut yleinen linja näyttää kuitenkin oleva olemassa. 

Kuten totesin, kunta- ja hyvinvointialueita koskevat virka- ja työehtosopimukset ovat työrauhaltaan poikkeuksellisin pitkiä. Miten kunta- ja hyvinvointialuekonserneita koskevat sopimukset vaikuttavat Avaintaan ja mikä on niin sanotun yleisen linjan merkitys? Käymme parhaillaan neuvotteluita järjestöjen kanssa siitä, miten kesäkuussa työehtosopimusratkaisun yhteydessä tehdyt perälautakirjaukset vaikuttavat Avaintan ratkaisuihin vai vaikuttavatko lainkaan. 

Muutoinkin toki arjessa tapahtuu. Palkkausjärjestelmän kehittämistä ja 1.6.2023 voimaan tulevan kehittämiserän neuvottelut liittotasolla jatkuvat myös saman aikaisesti. Määräaika tässä on maaliskuun loppu. Oletan, että pystymme ratkaisuihin tässä asiassa todennäköisesti pikaisemminkin.
Jaksotyötä kehittävä työryhmä käynnistää toimintaansa sen jälkeen, kun 1.6. koskevaa liittotason kehittämiserää koskevat ratkaisut on saavutettu. 
Huomaattehan, että kesäkuun alkuun ajoittuu myös paikallinen järjestelyerä ja tätä koskevat neuvottelut tulee käydä työnantajatasolla maaliskuun loppuun mennessä.

Olkaa rohkeasti meihin yhteydessä, vaikkapa yllä oleviin kysymyksiin liittyen tai muihin akuutteihin työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vesa Laine,
toimitusjohtaja


Työehtosopimusmuutoksia 1.4 ja 1.6 alkaen, AVAINTES.


Avainta ry:n vuosikokous 26.4.2023

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 26. huhtikuuta Helsingissä. Myös etäosallistuminen on mahdollista.
Laita päivämäärä valmiiksi kalenteriin. Tarkempia tietoja toimitamme huhtikuussa. 


Jaksotyöaikamääräysten muutokset 1.3.2023 lukien, AVAINTES sosiaaliala (Sotetes)

HUOM: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Sote ry:n välisessä sovintoratkaisussa sovittiin kertapalkkiosta. Osalle SOTE-sopimuksen henkilöstöstä maksetaan maaliskuussa kertapalkkio, joka liittyy koronaepidemian ja valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin. Mainittua lisää ei ole Avaintan työehtosopimuksissa. Mahdollisissa liikkeenluovutustilanteissa, joissa sovelletaan kunta- ja hyvinvointialan sopimuksia sopimuskauden loppuun, tämä voi olla niin sanotun siirtyneen henkilöstön osalta mahdollista.


Aamukahvit Avaintan kanssa

Aamukahvit yhdessä nautimme kerran kuukaudessa. Seuraavat aamukahvit ovat perjantaina 21. huhtikuuta klo 9–10, perjantaina 26. toukokuuta klo 9–10 ja vielä kesäkuussa perjantaina 16. päivä klo 9–10.
Tervetuloa mukaan! 


Maaliskuun koulutukset 

  • AVAINTES:Esihenkilön ajankohtaispäivä 16.3. klo 9–16. 
  • AVAINTES: Vuosilomat 23.3 klo 9–11. 

Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.6.alkaen