Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 4/2022

Työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet

Avaintan työehtosopimusneuvottelut ovat valitettavasti keskeytyneet toistaiseksi. Pyrimme jatkamaan neuvotteluita, kun niille on edellytyksiä.

Koska työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt, sopimukseton tila alkaa tänään 1.3.2022 lukien. Työehtosopimusten mukaisia työsuhteen ehtoja noudatetaan niin sanottuun jälkivaikutukseen perustuen sellaisenaan, vaikka työrauhavelvoite ei olekaan voimassa.

Työtaistelut ovat mahdollisia erityisesti tilanteen pitkittyessä. Kehotamme tutustumaan nettisivuillamme olevaan työtaisteluohjeeseen (pdf). Nettisivujemme ”Usein kysytyt kysymykset” -sivuilta löytyy jo tietoja esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin liittyen. Tulemme päivittämään tätä osiota tilannekehityksen ja teiltä kentältä tulevien kysymysten perusteella.

Tilanteen niin edellyttäessä tulemme järjestämään lyhyellä varoitusajalla webinaarin mahdollisiin työtaisteluihin liittyen. Tiedotamme asiasta verkkosivuillamme sekä jäsenkirjeellä.

Vesa Laine
toimitusjohtaja


Lataa Avaintan opas työtaistelujen varalta

Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää laillisia työtaistelukeinoja sopimuksettomassa tilassa.

Mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja niihin varautuminen on osa poikkeusoloihin varautumista. Avaintan opas auttaa varautumaan mahdollisiin työtaisteluihin.

Lataa opas (pdf)

Lue jäsenkirjeen 4/2022 näköisversio