Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 3/2022

Katsaus neuvottelutilanteeseen

Työehtosopimuskauden päättymiseen on enää muutamia päiviä. Kuten aina, loppua kohden tilanne tiivistyy ja toisaalta kaikki vaikuttaa kaikkeen. Olemme neuvotelleet eri kokoonpanoissa niin Avaintes:n, opetusalan ja talokohtaistenkin sopimusten osalta. Syventävää käsittelyä tavoitteiden osalta on käyty ja käydään koko ajan. Tarkoituksena on, että puolin ja toisin ymmärrettäisiin toistemme tavoitteet ja löydettäisiin yhteisiä nimittäjiä. Uskon, että tilannekuva on puolin ja toisin varsin hyvin konkretisoitu.

Neuvotteluiden tai työehtosopimuskauden loppumetreillä käsittelyyn nousevat erityisesti sopimuskauden pituus ja kustannusraami. Kaikki mahdolliset työehtosopimusmuutokset istutetaan tähän raamiin. Käynemme tätä raamikeskustelua palkansaajajärjestöjen kanssa näillä näppäimillä. 

Kuten aina sanotaan, mitään ei ole ratkaistu eikä päätetty ennen kuin kaikki on ratkaistu ja päätetty. Osakokonaisuudet ovat tällä hetkellä keskustelun alla, ja lopullinen tilanne toivottavasti selviää sopimuskauden loppuun mennessä eli viikonlopun ja maanantain aikana. Neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä, mutta toki viime hetkien vääntö voi nostaa neuvottelijoiden kasvoille punaa. Tämä kuuluu asian luonteeseen – kun ollaan ytimessä, rajalinjat nousevat esiin.

Neuvottelemme eri kokoonpanoissa joka päivä saavuttaaksemme neuvottelutuloksen. On tietysti mahdollista, että 1.3. ei olekaan uusia työehtosopimuksia ja olemme sopimuksettomassa tilassa. Jos näin käy, nyt voimassa olevia työehtosopimuksia sovelletaan niin sanottuun jälkivaikutukseen perustuen sellaisenaan. Työehtosopimusten työrauhavelvollisuus kuitenkin päättyy sopimuksettomassa tilassa eli järjestöjen työtaistelutoimenpiteet ovat silloin laillisia ja mahdollisia. Todennäköisyyksiä en tähän arvioi. 

Kuten totesin, pyrimme neuvottelutuloksen saavuttamiseen määräajassa. Varautuminen on kuitenkin viisasta – Avaintan nettisivuilta löytyy ohjeet työtaisteluihin varautumiseksi. Tähän kannattaa kaiken varalta perehtyä. Mikäli etenemme sopimuksettomaan tilaan, tulemme järjestämään jäsenistölle tietoiskuja mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin varautumisen tueksi.

Vesa Laine
toimitusjohtaja
 


Opas työtaistelujen varalta

Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää laillisia työtaistelukeinoja ns. sopimuksettomassa tilassa.

Mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja niihin varautuminen on osa poikkeusoloihin varautumista. Avaintan opas auttaa varautumaan mahdollisiin työtaisteluihin.

Lataa Työtaisteluohjeet-opas (pdf)
 

Jäsenkirjeen 3/2022 näköisversio