Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 10/2022

Neuvottelutulos on hyväksytty hallinnoissa

Avaintyönantajat AVAINTA ry, JUKO, KTN, OAJ, JHL ja JYTY ovat hallinnoissaan hyväksyneet keskiviikkona 15.6. uutisoidun neuvottelutuloksen. Voimaantullut työehtosopimus koskee Avaintes:iä ja Avaintan opetusalan työehtosopimusta.

Tällä hetkellä auki ovat yhä YTHS:ää ja Seurea koskevat talokohtaiset työehtosopimukset, ja ns. TSN/Sote ry tes, jota sovelletaan sosiaalialan jäsenyhteisöissä Sote ry:n jäseniin. Näissä työehtosopimuksissa osapuolena on Sote ry, jonka kanssa neuvottelutuloksia ei ole saavutettu.

Tässä tiedotteessa on kuvattu sopimusratkaisuun liittyvät olennaiset asiat. Laadimme parhaillaan tarkempaa infopakettia sopimuksista toimintaohjeineen, jonka lähetämme jäsenkirjeenä sekä julkaisemme verkkosivuillamme. Järjestämme tulevana tiistaina 21.6. klo 9–10 sopimusinfon, jossa myös kuvaamme tarkemmin ratkaisua ja vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Avaintes:n sopimuskausi ja palkantarkistukset

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että vain kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan keväällä 2024, ja mikäli tarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi yleiskorotusta

  • 1.5.2022 yleiskorotus 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %.
  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 %

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi työnantajakohtaista paikallista järjestelyerää

  • 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 %
  • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %
  • Erissä työnantajaperälauta – työnantajan on neuvoteltava erän käytöstä, mutta kohdentaminen kuitenkin työnantajan päätöksin, mikäli yhteisymmärrystä jaosta ei ole.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi niin sanottua keskitettyä kehittämiserää. Näiden erien käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Eristä kuitataan laskennallisesti tiettyjä sopimusmuutoksia.

  • 1.6.2023 1,2 % keskitetty kehittämiserä
  • 1.2.2024 0,4 % keskitetty kehittämiserä

Palkantarkistuksiin vuodelle 2023 liittyy eräitä tarkastelulausekkeita.

Keskeisimpiä sopimusmuutoksia

1.8.2022 voimaantuleva perhevapaauudistuksen vaikutukset on otettu huomioon siten, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toteutuu. Uudistus on varsin laaja, joten olemme laatimassa tästä tarkempia ohjeita.

Vuosilomaluvussa oleva ns. B-rivi poistuu 1.4.2023 lukien.

Henkilöstöedustajien palkkioita tarkistetaan 3,5 %:lla 1.5.2022 lukien takautuvasti.

Varallaoloa koskeviin määräyksiin on tehty tarkennuksia liittyen työaikalaista johtuviin muutostarpeisiin.

Avaintan opetusalan sopimus

Sopimuskauden pituus ja perusrakenne on samanlainen kuin Avaintes:ssä. Muutamia tarkennuksia on tehty myös oppilaitosliitekohtaisesti.

Osapuolet selvittävät syksyn aikana osio E:n opettajien käyttöä muissa oppilaitosmuodoissa sekä tekevät taustatyötä mahdollisen lukioliitteen toteuttamiseksi.