Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2022

Neuvottelukevät on käynnistynyt

Sopimuskausi Avaintan eri työehtosopimusten osalta päättyy helmikuun lopussa. Käynnistimme virallisesti neuvottelut keskiviikkona 12. tammikuuta. Neuvotteluissa ei menty vielä sisältökysymyksiin. Kuten aina neuvotteluissa, tärkeää on prosessin hallinta. Kävimme läpi järjestöjen kanssa teema-alueita ja aikatauluja ja teimme työjärjestystä tuleville neuvotteluille. Sopimusalakohtaiset neuvottelut käynnistyvät myös lähiaikoina.

Kuten olen monessa yhteydessä todennut, myös makroympäristö vaikuttaa neuvotteluihin ja osin myös tavoiteasetantaan. Se, mitä tapahtuu yleisillä työmarkkinoilla ja KT:n neuvotteluissa, vaikuttaa myös Avaintan neuvotteluiden tiettyihin asioihin. Toki Avaintan sopimuksiin keskittyvät kehittämistarpeet on määritelty omista lähtökohdistamme, mutta esimerkiksi sopimuskauden pituus ja kustannusvaikutus määräytyvät kokonaisuuksia tarkastellen. Informoimme neuvottelujen etenemisestä niin nettisivuillamme kuin Twitterissä. Työehtosopimuksien kehittämisajatukset ovat tervetulleita edelleen.

Toteutimme syys-lokakuussa toimintamme kehittämiseen liittyvän sähköisen kyselyn ja haastattelukierroksen jäsenistömme keskuudessa. Tältä pohjalta laaditun sidosryhmäselvityksen tavoitteena on toimintamme kehittäminen jäsentemme tarpeiden pohjalta. Selvityksessä korostuvat muun muassa Avaintan rooli jäsenyritysten työmarkkinasuhteiden, koulutuksen, viestinnän ja edunvalvonnan tukemisessa. 

Tulemme kevään aikana julkistamaan keskusteluasiakirjan, jossa näitä teemoja viedään eteenpäin Avaintan ja jäsenistön välisen vuoropuhelun ja tarjottavien palveluiden edelleen kehittämiseksi. 

Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja haastatteluihin osallistuneita myös myönteisestä palautteesta ja kiitoksista, joita toimintamme sai.

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Työtaisteluinfot 18.1. ja 2.2.

Järjestämme kaksi tietoiskua, joiden tarkoituksena on käydä läpi keskeiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa, jossa työnantaja joutuu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden (ylityö- ja vuoronvaihtokielto, lakko) kohteeksi. Tietoiskussa selvitämme konkreettisesti, kuinka työnantajan tulisi varautua työtaisteluun ja toimia mahdollisen työtaistelun aikana.

Tilaisuudet järjestetään tiistaina 18. tammikuuta ja 2. helmikuuta klo 9–10. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. 

Lue lisää >

Esihenkilöpäivät siirtyvät syksyyn 2022

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi tammikuulle suunnitellut, kaksipäiväiset Avaintan esihenkilöpäivät joudutaan valitettavasti siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Uusi ajankohta tarkentuu myöhemmin ja ilmoitamme siitä verkkosivuillamme ja jäsenkirjeessämme. 

Pahoittelemme muutoksesta aiheutuvaa mahdollista haittaa.

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n soveltaminen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on laatinut asiakkailleen ohjeen uuden tartuntatautilain väliaikaisen 48 a pykälän soveltamisesta. 

Pykälän soveltamisesta ollaan laatimassa lisäohjeistusta, mutta jo nyt kannattaa tutustua KT:n verkkosivuilta löytyviin ohjeisiin. 

Piipahda aamukahville kanssamme

Kuukausittaiset aamukahvitilaisuudet Avaintan asiantuntijoiden kanssa pyörähtävät jälleen käyntiin. Vuoden ensimmäinen aamukahvitilaisuus järjestetään perjantaina 21. tammikuuta klo 9–10.

Etätapaamisissa keskustelemme ajankohtaisista työmarkkina-asioista sekä kuukausittain vaihtuvista teemoista.

Lisätietoa ja kevään muut päivät ilmoittautumislinkkeineen löydät verkkosivuiltamme.

Haastavat henkilöstökysymykset
-webinaari 17.2.

Tässä koulutuksessa keskustelemme niistä vaativista henkilöstökysymyksistä, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Opit aamupäivän aikana kuinka toimia, kun työkyky on alentunut, mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti, kuinka varoitus annetaan, mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työsuhteen päättämistilanteissa sekä mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita. Koulutuksessa käsittellään aihetta käytännönläheisesti esimerkkien kautta. Koulutus on suunnattu Avaintan jäsenyhteisöjen esihenkilötehtävissä toimiville sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijoille.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan >

TTK:n uusi opas epäasiallisen kohtelun kitkemiseen

Työturvallisuuskeskus on julkaissut oppaan, joka tukee työpaikkoja häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisyssä ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjeiden laatimisessa.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla -opas on ladattavissa maksutta TTK:n verkkosivuilla.

Paikallinen sopiminen -webinaari 20.1. 

Webinaarissa opit kattavasti paikalliseen sopimiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten siitä, mistä voidaan paikallisesti sopia, kenen kanssa voidaan sopia ja keitä ja miten tehty paikallinen sopimus sitoo. Koulutus on suunnattu erityisesti Avaintan jäsenyhteisöjen johdolle.

Lue lisää >

Vuosilomat-webinaari 3.2.

Tässä kahden tunnin koulutuksessa käydään AVAINTES:n vuosilomaluku yksityiskohtaisesti läpi. Webinaarissa vastataan vuosilomaan liittyviin kysymyksiin sekä esihenkilötyön että palkanlaskennan näkökulmasta. 

Lue lisää >

Jäsenkirjeen 1/2022 näköisversio