Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 6/2020

Työmarkkinatilanne

Kuten maaliskuun lopulla arvelin, sopimusneuvottelut niin Avaintan, kunta-alan ja muidenkin alojen osalta ovat menneet pitkiksi. Neuvottelutilanne on edelleen vaikea - erityisesti kunta-alalla kiky-tuntien kohtalo, järjestöjen vaatimat yleisen linjan ylittävät palkkaohjelmatavoitteet sekä sopimusjärjestelmän uudistamiseen liittyvät vaateet heijastuvat myös Avaintan neuvotteluihin.

Vaikka Avaintan neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä kartoittaen erilaisia vaihtoehtoja, vaikuttaa siltä, että kunta-alan neuvotteluiden etenemistä edellytetään ennen kuin Avaintan sopimusneuvotteluissa päästään niin sanotusti kalkkiviivoille. Se, milloin näin käy, jää nähtäväksi. Toiveissa on, että osan kunta-alan toimijoista asettama määräaika neuvotteluilleen vappuun mennessä toteutuisi. Mikäli näin käy, niin uskon, että Avaintan ratkaisu syntyisi erittäin nopeasti. Mikäli kunta-alan neuvottelut siirtyvät tai jatkuvat merkittävästi myöhempään, Avaintan osalta tilanteen arviointia tarkennetaan. Neuvottelutoiminnassa myös aikatauluttamisessa edellytetään varsin laajaa konsensusta. Uutta ja konkreettista tiedotettavaa neuvotteluista ei siten vielä ole.

Käynnissä koko kuntakenttää koskeva tiedustelu, jolla haetaan kokonaisnäkemystä lainsäädäntövaikuttamiseen

Koronaviruksen pandemia on aiheuttanut ennakoimattoman suuria häiriöitä niin globaalisti kuin paikallisesti. Lomautettavien ja todennäköisesti myös irtisanottavien työntekijöiden määrä on noussut erittäin suureksi. Tämän jäsenkirjeen mukana on pikatiedustelu siitä, minkä verran lomautuksia tai palkanmaksun keskeytyksiä Avaintan jäsenkentässä on tehty tai tullaan tekemään. Aikataulu tälle tiedustelulle on tiukka, mutta toivon jäsenyhteisöjen siihen vastaavaan. Vastaava tiedustelu on käynnissä myös kunnissa. Tavoitteena on yhdessä KT:n kanssa kerätä tietoa sekä jäseniltämme että koko kuntakentältä kokonaisnäkemyksen hahmottamiseksi. Tiedustelun avulla kerätyllä tiedolla on erityisen suurta merkitystä tällä hetkellä varsin nopeatempoiseen lainsäädäntövaikuttumiseen liittyen.

Avaintan vuosikokous siirtyy myöhempään ajankohtaan

Pandemia vaikuttaa myös Avaintan hallintoon. Aluehallintovirastot ovat kieltäneet yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset. Julkisiksi kokoontumisiksi katsotaan myös yhdistysten kokoukset. Useat työnantajat ovat käytännössä kieltäneet työntekijöidensä työhön liittyvän matkustamisen, jolloin jäsenet eivät todennäköisesti kuitenkaan voisi osallistua  kokoukseen. Avaintan säännöt eivät mahdollista etäkokousten pitämistä. Avaintan hallitus on päättänyt, että sääntömääräistä vuosikokousta siirretään, ja se kutsutaan koolle, kun kokous voidaan pitää viranomaismääräyksiä rikkomatta ja jäsendemokratiaa kunnioittaen.

Vesa Laine
toimitusjohtaja, Avainta

 

Tiedustelu lomautuksista ja palkanmaksun keskeytyksistä vuonna 2020

Tilanne lomautusten ja muiden palkanmaksun keskeytysten tarpeen osalta on muuttunut tänä keväänä nopeasti. Teemme lyhyellä aikataululla tiedustelua, jossa pyydämme arvioimaan organisaationne tämän hetken tilannetta ottaen huomioon hallituksen tekemät tukipäätökset sekä muut yleisessä talous- ja koronatilanteessa tapahtuneet muutokset.

Tietoja tarvitaan edunvalvonnan tueksi

Tiedustelun avulla haluamme selvittää, johtuvatko mahdolliset lomautukset ja muut palkanmaksun keskeytykset pääasiassa heikosta taloudellisesta tilanteesta jo ennen koronavirusepidemiaa, pelkästään koronavirusepidemiasta vai molemmista syistä. Oleellista on myös tietää, mihin henkilöstöryhmiin lomautukset ja palkanmaksun keskeytykset pääasiassa kohdistuvat.

Myös tieto, jos organisaationne ei lomauta tai keskeytä palkanmaksua on tärkeää. Kysely on tällöin osaltanne lyhyt, mutta vastaus on merkittävä kokonaisuuden kannalta.

Aikaa vastata on torstaihin 23. huhtikuuta klo 16 saakka

Jokaisen organisaation vastaus on tärkeä. Jokaiselta organisaatiolta tulisi saada yksi vastaus, joten toivomme, että koordinoisitte, kuka organisaatiossanne tiedusteluun vastaa.

Kysymyksiä on yhteensä 6, ja ne kaikki ovat yhdellä sivulla. Vastaukset käsitellään kokonaisuutena, joilloin vastaajat eikä yksittäiset vastaukset eivät erotu tuloksissa.

Tiedustelulinkki on lähetetty jäsenkirjeen mukana. Linkkiä voit kysyä: tiedotus@avainta.fi

 

Avaintan jäsenpalvelut

Tavoitat asiantuntijamme erilaisissa jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa, työehtosopimus- ja työsuhdeasioissa parhaiten sähköpostitse: toimisto@avainta.fi

Kysymyksiä ja kommentteja viestintään ja jäsenkirjeisiin liittyen sähköpostitse: tiedotus@avainta.fi

Avaintan asiantuntijoiden yhteystiedot täältä >

Jäsenkirjeen 6/2020 näköisversio >