Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 3/2020

Neuvottelut ovat käynnissä


Avaintan neuvottelut on aloitettu 27. tammikuuta. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin yleisesti työmarkkinatilanteesta ja paikallisista sopimusasioista. Todettiin, että työehtosopimus vaatii sisällöllisiä päivityksiä. Neuvotteluja jatkettiin 10. helmikuuta. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan tilanteen mukaisesti.


Varautuminen ja ennakointi


Julkisuudessa on käyty laajaa keskustelua työtaistelutoimista ja niiden uhasta. Useilla sopimusaloilla on neuvoteltu tai soviteltu lakonuhkien vallitessa. Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää erilaisia työtaistelutoimenpiteitä ns. sopimuksettomassa tilassa.


Mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja niihin varautuminen on osa  normaalia varautumista tietynlaisiin poikkeusoloihin. Työtaisteluihin varautumiseen liittyy aina myös herkkyyttä, johon on valmistauduttava myös viestinnällisesti.


AVAINTA-INFO: Ohjeita työtaistelujen varalta


Järjestämme Avainta-infon maanantaina 24. helmikuuta klo. 13-15 jäsenyhteisöjen johdolle, hr-johdolle ja niille, jotka vastaavat työnantajatoiminnasta. Infon tarkoituksena on käydä läpi keskeiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa, jossa työnantaja joutuu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden kohteeksi.


Infon aikana käydään läpi, kuinka työnantajan tulisi varautua työtaisteluun ja toimia mahdollisen työtaistelun aikana. Toimitamme ilmoittautumisen yhteydessä ohjeet ennakkokyselyyn, jossa voi esittää omia kysymyksiä työtaisteluihin valmistautumisesta ja mistä erityisesti haluaisi kuulla infon aikana.


Avainta-info on maksuton, ja se on tarkoitettu niille, jotka edustavat mahdollisten työtaistelujen aikana työnantajaa organisaatiossa. Avainta-info järjestetään webinaarina, jolloin sitä voi seurata omalta koneelta. Ilmoittautumisaikaa on ensi maanantaihin saakka, mutta kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian!


Lue lisää Avaintan verkkosivuilta >


Ilmoittaudu FGC:n koulutuskalenterin kautta >


Tule kuulolle ja esitä kysymyksiä!
Vesa Laine
toimitusjohtaja, Avainta


Opas Avaintan jäsenyhteisöille työtaistelujen varalta


Verkkosivuillamme on luettavissa ja ladattavissa Työtaisteluohjeet - opas Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöille.


Opas on laadittu vuonna 2018. Tiedot ovat pääasiassa yhä voimassa, mutta joitain päivityksiä on tiedossa liittyen muun muassa työaikalain pykäliin.


Lue opas verkossa >