Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2020

Huom: Jäsenkirjeen 2/2020 tiedot liitteineen on lähetetty postitse jäsenillemme 5.2.2020


Perustietojen ilmoittaminen jäsenmaksun 2020 laskentaa varten


Avaintyönantajat AVAINTA ry pyytää jäsenmaksun laskentaa varten tietoja yhteisönne palveluksessa vuonna 2019 olleiden työntekijöiden määrästä sekä palkkasummasta. Toimintansa aloittava jäsenyhteisö ilmoittaa tilinpäätöstietojen vielä puuttuessa vastaavat talousarviotiedot.


Jäsenmaksun suuruus määräytyy hallituksen päättämänä prosenttina jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden edellisen vuoden palkkasummasta, kuitenkin aina vähintään hallituksen päättämä vähimmäismäärä. Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksun vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen. Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Tietoja jäsenmaksusta verkkosivuillamme Jäsenmaksut >


Jäsenmaksun perusteena oleva henkilömäärä ja palkkasumma


Jäsenmaksun laskentaa varten jäsenyhteisöjä pyydetään ilmoittamaan palveluksessaan 31.12.2019 olleiden työntekijöiden lukumäärä sekä näiden palkkasumma. Palkkasummalla tarkoitetaan jäsenyhteisön verottajalle ilmoittamaa 31.12.2019 työntekijöiden bruttopalkkasummaa  mukaan lukien luontoisedut. Kokous- yms. palkkioita ei oteta huomioon. Toimintansa aloittava jäsenyhteisö ilmoittaa vastaavat talousarviotiedot.


Tietojen ilmoittaminen


Tiedot tulee ilmoittaa 29.2.2020 mennessä joko,


  • Sähköisella lomakkeella: Palkkasummien ilmoittaminen vuodelta 2019, jolloin tiedot päivittyvät suoraan jäsenrekisteriimme. Palkkasummien ilmoittaminen vuodelta 2019 >>

  • Täyttämällä paperisen lomakkeen, jonka postitamme (5.2) jäsenyhteisön viralliseen osoitteeseen. Lomake toimitetaan postitse osoitteeseen Avaintyönantajat AVAINTA ry, Katri Mäkelä, Toinen linja 14, 00530 Helsinki, tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen talous@avainta.fi

Erityisen tärkeää on, että päivitätte lomakkeella olevat yhteyshenkilötiedot vastaamaan todellisuutta, jotta voimme lähettää kohdennettuja viestejä jäsenyhteisöjen johdolle muun muassa työtaistelutilanteissa.


Avaintyönantajat AVAINTA ry
Vesa Laine,  toimitusjohtaja