Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 11/2020

Muuttuuko yhteistoimintalaki?

lakikirja ja nuija

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi viime viikolla yhteistoimintalain uudistamista koskevan mietinnön. Uudistusta on valmisteltu kolmikanteisesti työryhmässä noin kahden vuoden ajan. Huomattavaa on, että työnantajapuolen edustajat ovat jättäneet mietintöön eriävän mielipiteen. Lakiuudistus on lausuntokierroksella, joka päättyy 15.1.2021. Tämän jälkeen hallitus antaa hallituksen esityksen eduskunnalle. Tarkoituksena lienee, että laki tulisi hyväksytyksi vielä kevään istuntokaudella. Suunnitelman mukaan laki tulisi voimaan 1.1.2022.

Mietinnössä kolme keskeistä osa-aluetta

Ensinnäkin työnantajalle säädettäisiin velvoite säännölliseen vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Vuoropuhelua tulisi käydä henkilöstön kanssa neljännesvuosittain. Lisäksi työnantajan tulisi laatia ns. kehittämissuunnitelma, joka on osittain päällekkäinen jo nyt edellytettävien suunnitelmien, mutta toisi myös uusia, erityisen avoimia asioita suunnittelun piiriin. Näkemykseni mukaan suunnitteluvelvoite tuo erityisesti pienille työnantajille sinänsä luonnolliseen vuorovaikutukseen byrokratiaa ja lisää hallinnollista taakkaa. Lisäksi suunnitteluvelvoitteet on kuvattu varsin avoimesti - epäilemättä määrämuodon noudattaminen voi muodostua haasteeksi.

Toiseksi esityksessä on otettu käyttöön termi ”muutosneuvottelut”. Neuvotteluesitys tulee jatkossa antaa myös nykyisen lain 6 luvun mukaisissa tilanteissa vähintään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. Osaltaan tässäkin tiukennetaan määrämuotoa. Lisäksi henkilöstön edustajan tiedonsaanti- ja aloiteoikeutta tehostetaan verrattuna nykytilanteeseen. Erityisen radikaaleja muutoksia esimerkiksi neuvotteluaikoihin ei ole.

Kolmas erityisesti lakiteknisesti merkittävä muutos on se, että nykyisen ns. hallintoedustuslain (sovelletaan yli 150 työntekijää työllistään yritykseen tai yhteisöön) määräykset sisällytettäisiin tulevaan yhteistoimintalakiin. Hallintoedustuslain pykälät vaikuttavat hieman vierailta suhteessa yhteistoimintalakiin.

Arviointi, lausunnot ja vaikuttaminen kuuluu edunvalvontaan

Kaiken kaikkiaan lakiuudistuksen taustalla on ollut sinällään hyviä ja tavoiteltavia muutoksia - aidon yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen merkitystä tuskin kukaan aliarvioi. Lakiuudistus kuitenkin vaikuttaisi menevän entistä enemmän määrämuotoisuutta korostavaan suuntaan. Määrämuotoisuus lisää hallinnollista taakkaa ja valitettavasti vie toimintaa enemmän itse muodon suuntaan sisällön kustannuksella.

Toivottavasti lausuntovaiheessa pullonkauloihin kiinnitetään huomiota ja ennenkaikkea huomiodaan näkemyksiä.

Arvioimme tilannetta, lausumme huolellisesta ja pyrimme vaikuttamaan!


Vesa Laine,
toimitusjohtaja, Avainta


AVAINTES 2020–2022

AVAINTES työehtosopimuksessa on muutama virhe, jotka on korjattu verkkojulkaisuun 30.10.2020. Korjaukset yksilöitynä Avaintan verkkosivuilla >

Huomioithan, että sopimuskirja (painettu / PDF) sisältää lakiliitteet sopimuskirjan painon aikaan: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334, Työsopimuslaki 26.1.2001/55, Työaikalaki 2019


Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisä- ja ylityön laskentaesimerkit

Verkkosivuille on lisätty PDF, joka sisältää 60 sivua AVAINTES 2020-2022  työehtosopimuksen laskentaesimerkkejä yleis- ja toimistotyöaikaan.

Tutustu laskentaesimerkkeihin


Tampereen Sarka tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä

Vuonna 2011 perustettu Tampereen Sarka Oy tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita huoltoryhmän, siivouksen ja henkilöstövuokrauksen palveluita. Tampereen Sarka on sekä sosiaalinen yritys että yhteiskunnallinen yritys.

Sosiaalinen yritys luo työpaikkoja osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää julkista rekisteriä sosiaalista yrityksistä, joita Suomessa on 21. Sosiaalisten yritysten työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai sekä vajaakuntoisia että pitkäaikaistyöttömiä. Yritykset maksavat työntekijöille työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja toimivat markkinoilla kuten muutkin yritykset.


Avaintan monialaiset jäsenyhteisöt

Avaintassa on jäsenyhteisöjä yli 600, joissa työskentelee yhteensä lähes 40 000 henkilöä. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on saman työehtosopimuksen piirissä. Haluamme tuoda esille jatkossa paremmin jäsentemme toimintaa jäsenkirjeissämme.

Tutustu Tampereen Sarkaan ja sosiaalisen yrityksen toimintaan >

 


Kuntekon loppuseminaari

Kaikki on kutsuttu mukaan virtuaaliseen loppuseminaariin 25. marraskuuta klo 13–16! Kunteko-ohjelmassa on lähes kuusi vuotta kehitetty ja uudistettu kuntatyötä. Ohjelma päättyy vuoden lopussa.

Linkki loppuseminaarin


Valmennusta esimiehille

  • Avoin ja maksuton webinaari: Viestintä kriisissä ja etäjohtamisessa 1.12. klo 13-14.30
  • Maksuton teemavalmennus samasta aiheesta sote-ja palvelualojen esimiehille 11.12. klo 13-15.00

Tutustu webinaareihin Avaintan sivuilta