Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2020

Päänavaus ja toinen päänavaus?


Työmarkkinakevät etenee, mutta perustilanteet eivät ole vielä selkiintyneet. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto saivat pitkien neuvottelujen jälkeen tammikuun alkupuolella aikaan neuvotteluratkaisun noin kahden vuoden sopimuskaudesta. Kustannusvaikutus sopimuskauden aikana on 3,3 prosenttia. Tämä ratkaisu kuitenkin jätti vähintään yhden merkittävän asian avoimeksi - kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys oli kyseisillä sopimusajoilla sovittu irtisanomisenvaraiseksi ja tietyllä tavoin määräaikaiseksi. Työajan pidennys oli jo lakannut edellisen vuoden lopussa eikä tehty työehtosopimusratkaisu sitä enää sisältänyt.


Työajan pidennys työehtosopimuksissa


Työajan pidennys on  toteutettu valtaosalla, kuten Avaintan ja kunnan sopimusaloilla siten, että työaikaa on aidosti pidennetty työehtosopimusten sisällä. Tällä hetkellä käynnissä olevissa työtaisteluissa metsäteollisuuden ja kemian teollisuuden aloilla yhtenä kysymyksenä on juuri tämä - ei ole olemassa irtisanomisvaraista, yksittäistä pöytäkirjaa, vaan kysymys on työehtosopimukseen tehdyn rakenteellisen muutoksen käsittelystä yhtenä osana koko neuvotteluprosessia.


Aika näyttää, minkälaisia ratkaisuja näillä aloilla saavutetaan.


Avaintan neuvottelut on aloitettu


Avaintan osalta neuvottelut on aloitettu edellisellä viikolla. Vielä ei ole neuvoteltu yksityiskohtaisista tavoitteista, vaan on yleisellä tasolla luodattu työmarkkinatilannetta, työmarkkinoiden trendejä ja esimerkiksi palkkatilastoja. Neuvottelut jatkuvat parin viikon kuluttua yksityiskohtaisemman agendan parissa.


Julkisuudessa on ehkä turhan dramaattisestikin uutisoitu siitä, kuinka palkansaajajärjestöt ovat irtisanoneet voimassaolevia työehtosopimuksia. Tähän ei kuitenkaan sisälly mitään uutta eikä yllättävää - mikäli järjestöt eivät irtisanoisi työehtosopimuksia vähintään kuusi viikkoa ennen niiden voimassaolon lakkaamista, sopimukset jatkuisivat vuoden kerrallaan sellaisenaan. Prosessiin kuuluu, että sopimukset irtisanotaan, jotta niistä ylipäätään voidaan neuvotella.


On kuitenkin paikallaan korjata yksi julkisuuteen järjestöjen toimesta tullut tieto: työehtosopimusten irtisanomisten kautta ns. kikytyöaika ei poistu, kuten ei mikään muukaan asia muutu työehtosopimuksissa sopimusten irtisanomisella.


Tulemme tiedottamaan neuvottelujen yleisestä kulusta tarkemmin, kun etenemme.


Vesa Laine toimitusjohtaja

AVAINTES-koulutukset


  •     Vuosilomamääräykset tutuksi -verkkokurssi, jatkuva ilmoittautuminen

  •     Työsuhdepäivä HR-henkilöstölle, 30.1.2020, Tampere

  •     Paikallinen sopiminen -webinaari, 4.2.2020

  •     Vuosilomat-webinaari, 12.2.2020

  •     Uusien työaikamääräysten soveltaminen -webinaari, 14.5

  •     Palkkausjärjestelmän luominen ja kehittäminen, 2.6, Helsinki + streemaus

Tutustu koulutuksiin verkkosivuillamme >


Kuntatyönantaja-lehti 1/2020


Vuoden ensimmäinen Kuntatyönantaja-lehti jaetaan Avaintan jäsenille näytenumerona. Lehden teemana on tuloksellisuus. Lehti lähetään postitse Avaintan yhteyshenkilöille ensi viikolla.


Kuntatyönantaja on KT Kuntatyönantajien toimittama ammattilehti, joka tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.


Tutustu Kuntatyönantaja-lehteen verkossa >


Kuntekon palvelut Avaintan jäsenille


Oletko tutustunut Kuntekon tarjoamiin palveluihin? Kunteko tarjoaa vielä vuoden loppuun saakka muun muassa maksutonta sparrausta kehittämistyön tueksi. Sparraus on tarjoitettu työpaikoilla tapahtuvan kehittämistyön tueksi parantamaan yhteisön tuottavuutta, tuloksellisuutta tai työelämän laatua.


Sparrauksessa Kunteko tarjoaa ulkopuolisen asiantuntijan työpaikalle 1-2 päiväksi esimerkiksi kehittämisidean jalostamiseen tai jo käynnissä oleva prosessin kirittämiseen.
Työpäivämuotoilun työpaja Helsingissä 2.4 alkaen


Työpäivämuotoilussa otetaan muotoilun menetelmät avuksi työyhteisön toiminnan ja yhteistyön kehittämiseen.Työpäivämuotoilun työpaja tarjoaa konkreettisia menetelmiä työpaikan ja siellä tekemisen uudistamiseen.


Työpäivämuotoilussa voidaan keskittyä esimerkiksi


  • tiimin toimintatapojen uudistamiseen

  • henkilöstökokemuksen kehittämiseen

  • työssä jaksamisen parantamiseen toimintatapoja kehittämällä

  • tiimien itseohjautuvuuden kehittämiseen

Tutustu työpäivämuotoiluun Kuntekon sivuilla >
Lisää Kuntekon sparrauksesta >


Viisarit Oy sisäisten kehittäjien valmennuksessa


Viisarit Oy on Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisomistama teknisen toimialan palveluyhtiö, jonka palveluita ovat mm. isännöinti ja toimistopalvelut, vesi- ja lämpölaitospalvelut, kiinteistö- ja aluehuolto, liikuntapaikkojen ylläpito, rakentaminen, rakennuttaminen, siivous ja puhtaanapito, sekä erilaiset konsultointi ja valmistelutyöt kuntien päätöstentekoon.


Viisarit osallistuvat Kuntekon sisäisten kehittäjien valmennukseen, josta sai tukea ja työkaluja toimintojen ja prosessien kehittämiseen.


Videolla toimitusjohtaja Juho Nuutinen kertoo kokemuksia valmennuksesta >